Latihan Soal Listrik Statis

5 Questions | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Latihan Soal Listrik Statis

Kerjakan dengan jujur


Questions and Answers
 • 1. 
  Benda yang kelebihan elektron akan bermuatan?
  • A. 

   Negatif

  • B. 

   Positif

  • C. 

   Netral

  • D. 

   Positron

 • 2. 
  Muatan yang mengelilingi inti atom disebut...
  • A. 

   Proton

  • B. 

   Elektron

  • C. 

   Neutron

  • D. 

   Positron

 • 3. 
  Jarak kedua muatan merupakan salah satu faktor pada hukum Colomb
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan yang saling berdekatan disebut...
  • A. 

   Gaya gravitasi

  • B. 

   Gaya magnet

  • C. 

   Gaya Lorenz

  • D. 

   Gaya Colomb

 • 5. 
  Benda dikatakan bermuatan positif jika ...
  • A. 

   Dapat menarik benda lain

  • B. 

   Kekurangan proton

  • C. 

   Kekurangan elektron

  • D. 

   Kelebihan elektron

Back to Top Back to top