Φύση και διάδοση του φωτός - Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 122

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Φύση και διάδοση του φωτός - Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 6ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Είναι δυνατό να βλέπουμε ένα σώμα ακόμα και αν δεν εκπέμπει δικό του φως.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Που δε διαδίδεται ευθύγραμμα το φως;
  • A. 

   Στο κενό.

  • B. 

   Στο νερό.

  • C. 

   Στο γυαλί.

  • D. 

   Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το φως διαδίδεται ευθύγραμμα.

 • 3. 
  Το φως για να διανύσει μια απόσταση ΑΒ στο κενό χρειάζεται χρόνο 0,2 s. Για να διανύσει την ίδια απόσταση ΑΒ μέσα στο γυαλί, χρειάζεται χρόνο:
  • A. 

   μεγαλύτερο από 0,2 s.

  • B. 

   ίσο με 0,2 s.

  • C. 

   μικρότερο από 0,2 s.

  • D. 

   δεν μπορούμε να γνωρίζουμε.

 • 4. 
  Το έτος φωτός είναι μονάδα μέτρησης:
  • A. 

   χρόνου.

  • B. 

   απόστασης.

  • C. 

   ταχύτητας.

  • D. 

   φωτεινής ενέργειας.

 • 5. 
  Φωτεινή ακτινοβολία διαδίδεται σε διάφορα οπτικά μέσα. Η ταχύτητα της ακτινοβολίας θα έχει την μεγαλύτερη τιμή στο:
  • A. 

   νερό.

  • B. 

   γυαλί.

  • C. 

   πετρέλαιο.

  • D. 

   κενό.

 • 6. 
  Όλα τα σώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας εκπέμπουν δικό τους φως.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ποια από τα παρακάτω σώματα εκπέμπουν δικό τους φως;
  • A. 

   Ήλιος

  • B. 

   Γη

  • C. 

   Σελήνη

  • D. 

   Αστέρι

  • E. 

   Κερί

  • F. 

   Το μικρό εκκλησάκι που βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας

  • G. 

   Ένα ερυθροπυρωμένο κομμάτι σιδήρου

Back to Top Back to top