Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας

5 | Total Attempts: 709

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων - Φυσική Β

Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο δημιουργείται γύρω από ακίνητο σημειακό θετικό ή  αρνητικό  ηλεκτρικό φορτίο. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ηλεκτρικό φορτίο –5Q   έλκει  ένα άλλο ηλεκτρικό φορτίο +2Q με δύναμη μέτρου  F.  Το φορτίο  +2Q   έλκει το φορτίο –5Q   με δύναμη  μέτρου:
  • A. 

   2F

  • B. 

   4F

  • C. 

   F

  • D. 

   F/2

 • 3. 
  Mε σκοπό να μετρήσουμε το μέτρο της έντασης σ’   ένα   σημείο   Μ ηλεκτρικού πεδίου τοποθετούμε στο σημείο  αυτό  δοκιμαστικό  φορτίο  +q. Αν  στο σημείο Μ τοποθετηθεί  ηλεκτρικό φορτίο  q  = +2q, η ένταση του πεδίου στο σημείο Μ:
  • A. 

   διπλασιάζεται

  • B. 

   υποδιπλασιάζεται

  • C. 

   παραμένει η ίδια

  • D. 

   τετραπλασιάζεται

 • 4. 
  Η ηλεκτρική σταθερά ΚC που χρησιμοποιείτε στο νόμο του Coulomb , δεν έχει πάντα και παντού την ίδια τιμή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο Νόμος του Coulomb μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και για δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία που βρίσκονται βυθισμένα σε λάδι και αλληλεπιδρούν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top