10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 6 - இரண்டாம் உலகப் போர் 1939 - 1945

10 Questions | Total Attempts: 688

SettingsSettingsSettings
Please wait...
10 - - 6 -  1939 - 1945

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  இரண்டாம் உலகப் போருக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்த உடன்படிக்கை
  • A. 

   வெர்சேல்ஸ் உடன்படிக்கை

  • B. 

   ரோம் உடன்படிக்கை

  • C. 

   லண்டன் உடன்படிக்கை

  • D. 

   ஐ-லா-சபேல் உடன்படிக்கை

 • 2. 
  பிரான்சுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட நிலக்கரி வயல்கள்
  • A. 

   ஜாரியா

  • B. 

   சார்

  • C. 

   பொகாரோ

  • D. 

   ராணிகஞ்ச்

 • 3. 
  முதல் உலகப் போருக்குப் பின் வல்லரசாக எழுச்சி பெற்ற நாடு
  • A. 

   சீனா

  • B. 

   ஜப்பான்

  • C. 

   இந்தியா

  • D. 

   கொரியா

 • 4. 
  செப்டம்பா் 1938-ல் ஹிட்லா் படையெடுப்பதாக மிரட்டப்பட்ட நாடு
  • A. 

   யுகோஸ்லாவியா

  • B. 

   போலந்து

  • C. 

   பின்லாந்து

  • D. 

   செக்கோஸ்லேவேகியா

 • 5. 
  சண்டையும், கைப்பற்றுதலும் என்ற கொள்கையைப் பின்பற்றியவா்கள்
  • A. 

   மிதவாதிகள்

  • B. 

   தீவிரவாதிகள்

  • C. 

   சா்வாதிகாரி

  • D. 

   புரட்சியாளா்கள்

 • 6. 
  ஹிட்லர் தன்னிடம் கொடுக்கும்படி கேட்டது
  • A. 

   டானன்பா்க்

  • B. 

   டான்சிக்

  • C. 

   ஜட்லாந்து

  • D. 

   எஸ்தோனியா

 • 7. 
  பிலிட்ஸ்கிரீக் என்றால்
  • A. 

   மின்னல் போர்

  • B. 

   பதுங்கு குழிப்போர்

  • C. 

   நீா்மூழ்கிக் கப்பல் போர்

  • D. 

   கொரில்லாப் போர்

 • 8. 
  இரண்டாம் உலகப் போரின் போது பிரிட்டிஷ் பிரதமராக இருந்தவா்
  • A. 

   சா் வின்ஸ்டன் சா்ச்சில்

  • B. 

   கிளமென்ட் அட்லீ

  • C. 

   தாட்சா்

  • D. 

   லாயிட்ஸ் ஜார்ஜ்

 • 9. 
  ஹிட்லருடன் போர் தொடுக்காத உடன்படிக்கையைச் செய்து கொண்டவா்
  • A. 

   கார்பச் சேவ்

  • B. 

   போரிஸ் எல்ஸ்டின்

  • C. 

   ஸ்டாலின்

  • D. 

   லெனின்

Back to Top Back to top