10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 2 - முதல் உலகப்போர் (1914 - 1918)

16 Questions | Total Attempts: 1127

SettingsSettingsSettings
Please wait...
10 - - 2 -  (1914 - 1918)

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  உலகம் முழுவதையும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் திறமை ஜொ்மனிக்கு மட்டுமே உள்ளது எனக் கூறியவா்
  • A. 

   பிஸ்மார்க்

  • B. 

   கெய்சா் இரண்டாம் வில்லியம்

  • C. 

   ஹிட்லா்

  • D. 

   முசோலினி

 • 2. 
  கெய்சா் இரண்டாம் வில்லியம் கப்பற்படையை நிறுத்தியிருந்த இடம்
  • A. 

   ஹெலிகோலாந்து

  • B. 

   ஹாலந்து

  • C. 

   ஜூட்லாந்து

  • D. 

   அயா்லாந்து

 • 3. 
  பிரான்சு திரும்பப் பெற விரும்பிய இடங்கள்
  • A. 

   அல்சேஸ் மற்றும் லொரைன்

  • B. 

   போஸ்னியா மற்றும் ஹொ்சகோவினா

  • C. 

   ஆஸ்திரியா மற்றும் ஹங்கேரி

  • D. 

   எஸ்தோனியா மற்றும் லாட்வியா

 • 4. 
  ஆஸ்திரிய பட்டத்து இளவரசா்
  • A. 

   பிரான்சிஸ் பெர்டினான்டு

  • B. 

   பிரான்சிஸ் டியுக்

  • C. 

   பிரான்சிஸ் லெசப்ஸ்

  • D. 

   பிரான்சிஸ் பேயாகன்

 • 5. 
  ஆஸ்திரியா சொ்பியா மீது படையெடுத்த நாள்
  • A. 

   ஜூலை 28, 1914

  • B. 

   ஜூன் 28, 1914

  • C. 

   மார்ச் 28, 1914

  • D. 

   ஆகஸ்டு 28, 1914

 • 6. 
  ஜொ்மனி பிரான்சின் மீது படையெடுக்க இதன் வழியாக சென்றது
  • A. 

   நெதா்லாந்து

  • B. 

   லக்ஸம்பா்க்

  • C. 

   ரைன்லாந்து

  • D. 

   பெல்ஜியம்

 • 7. 
  துருக்கி தனது ஆதரவை வழங்கியது
  • A. 

   கூட்டு நாடுகள்

  • B. 

   அச்சு நாடுகள்

  • C. 

   மைய நாடுகள்

  • D. 

   வளா்ச்சியடைந்த நாடுகள்

 • 8. 
  ஆங்கிலேயா்களுக்கு படுதோல்வியாக அமைந்தது
  • A. 

   ஜொ்மானியப் படையெடுப்பு

  • B. 

   பிரெஞ்சுப் படையெடுப்பு

  • C. 

   டார்டனல்ஸ் படையெடுப்பு

  • D. 

   கியுபா படையெடுப்பு

 • 9. 
  ஜெர்மனியால் மூழ்கடிக்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் புகழ் பெற்ற வணிக கப்பல்
  • A. 

   லுப்டாப்

  • B. 

   ராயல்

  • C. 

   லூசிட்டானியா

  • D. 

   பெர்லின்

 • 10. 
  ரஷ்யாவில் சார் வம்ப ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தவா்
  • A. 

   லெனின்

  • B. 

   கார்ல் மார்க்ஸ்

  • C. 

   மார்டோவ்

  • D. 

   ஸ்டாலின்

 • 11. 
  ஜொ்மனி அமைதியை வேண்டிய நாள்
  • A. 

   நவம்பா் 11, 1918

  • B. 

   நவம்பா் 21, 1918

  • C. 

   நவம்பா் 12, 1918

  • D. 

   நவம்பா் 22, 1918

 • 12. 
  முதல் உலகப் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தது
  • A. 

   லண்டன் அமைதி மாநாடு

  • B. 

   ரோம் அமைதி மாநாடு

  • C. 

   பொ்லின் அமைதி மாநாடு

  • D. 

   பாரிஸ் அமைதி மாநாடு

 • 13. 
  ஜொ்மானிய கப்பற்படை தகா்க்கப்பட்ட கடல் போர்
  • A. 

   ஜூட்லாந்து

  • B. 

   டாகா் பாங்க்

  • C. 

   வட கடல்

  • D. 

   பால்டிக் கடல்

 • 14. 
  சா்வதேச சங்கம் அதிகாரபுா்வமாகத் தோன்றிய நாள்
  • A. 

   மார்ச் 7, 1930

  • B. 

   மார்ச் 2, 1928

  • C. 

   ஜனவரி 20, 1920

  • D. 

   ஜனவரி 20, 1924

Back to Top Back to top