Από τον τόπο μου σε όλη την Ελλάδα, Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

5 | Total Attempts: 1711

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Από τον τόπο μου σε όλη την Ελλάδα, Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου

Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου - Ενότητα 1η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το υποκείμενο μπορεί να είναι ουσιαστικό, αντωνυμία ή οποιαδήποτε άλλη λέξη (επίθετο, μετοχή, άκλιτη λέξη κ.λπ.) ή πρόταση, με άρθρο ή χωρίς άρθρο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το υποκείμενο δεν παραλείπεται ποτέ. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις έχουν ως υποκείμενο μια ολόκληρη πρόταση (με το ότι ή με το να).
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το υποκείμενο στο γ΄ πρόσωπο συνήθως παραλείπεται:
  • A. 

   όταν εννοείται εύκολα από τα συμφραζόμενα

  • B. 

   όταν είναι μια γενική έννοια (π.χ. οι άνθρωποι)

  • C. 

   όταν μόνο ένα υποκείμενο μπορεί να εννοηθεί (π.χ. στις αρχές του 20ού αιώνα εφηύραν το τηλέφωνο, τον ασύρματο, τον κινηματογράφο, υποκείμενο: οι εφευρέτες)

  • D. 

   όταν το ρήμα δείχνει κάποιο φυσικό φαινόμενο Εξήγηση:

 • 5. 
  Το ρήμα συμφωνεί με το υποκείμενό του σε πρόσωπο και αριθμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top