10 வகுப்பு - குடிமையியல் - பாடம் 2 - மக்களாட்சி

10 Questions | Total Attempts: 1527

SettingsSettingsSettings
Please wait...
10 - - 2 -

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT              ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  தற்காலத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற அரசாங்க முறை
  • A. 

   குடியாட்சி

  • B. 

   உயா் குடியாட்சி

  • C. 

   மக்களாட்சி

  • D. 

   சா்வாதிகாரம்

 • 2. 
  நேரடி மக்களாட்சி பழங்காலத்தில் நடைமுறையில் இருந்த நாடு
  • A. 

   கிரீஸ்

  • B. 

   இத்தாலி

  • C. 

   சார்டினியா

  • D. 

   சைப்ரஸ்

 • 3. 
  தெலுங்கு தேசம் எனப்படுவது
  • A. 

   தேசிய கட்சி

  • B. 

   சா்வதேச கட்சி

  • C. 

   மாநில கட்சி

  • D. 

   கலாச்சார கட்சி

 • 4. 
  ஒரு நாட்டில் இரண்டு கட்சி முறை இருக்குமேயானால் அதற்கு பெயா்
  • A. 

   ஒரு கட்சி முறை

  • B. 

   இரு கட்சி முறை

  • C. 

   பல கட்சி முறை

  • D. 

   வட்டாரக் கட்சி முறை

 • 5. 
  எதிர் கட்சி தலைவருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள அந்தஸ்து
  • A. 

   காபினட் அமைச்சா்

  • B. 

   இணை அமைச்சா்

  • C. 

   மாநில அமைச்சா்

  • D. 

   அமைச்சரவை அமைச்சா்

 • 6. 
  தோ்தலில் வாக்களிக்க தகுதியான வயது
  • A. 

   21

  • B. 

   18

  • C. 

   25

  • D. 

   35

 • 7. 
  மத்தியில் மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்ட அமைப்பு
  • A. 

   சட்டமன்றம்

  • B. 

   உச்ச நீதிமன்றம்

  • C. 

   பொதுக்கட்சிகள் அவை

  • D. 

   பாராளுமன்றம்

 • 8. 
  தோ்தல் ஆணையருக்கு இணையான அதிகாரம் கொண்டிருப்பவா்
  • A. 

   உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி

  • B. 

   உச்ச நீதிமன்றம்

  • C. 

   மாவட்ட நீதிபதி

  • D. 

   மாஜிஸ்ட்ரேட்

 • 9. 
  மாநில தோ்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்பவா்
  • A. 

   தலைமை தோ்தல் ஆணையா்

  • B. 

   தலைமை தோ்தல் அதிகாரி

  • C. 

   உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி

  • D. 

   உயா் நீதிமன்ற நீதிபதி

 • 10. 
  இந்தியத் தோ்தல் ஆணையம் அமைந்துள்ள இடம்
  • A. 

   சென்னை

  • B. 

   மும்பை

  • C. 

   முராதாபாத்

  • D. 

   புது டெல்லி

Back to Top Back to top