Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία - Αρχαία Γ' Γυμνασίου

6 | Total Attempts: 213

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η κατοχή της εξουσίας δεν εγγυάται την ευτυχία - Αρχαία Γ

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 3η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα του ρήματος τιμῶμαι (-άομαι):
  • A. 

   τιμᾶσθε

  • B. 

   τιμῶσθε

  • C. 

   τιμᾶτε

  • D. 

   ἐτιμᾱσθε

 • 2. 
  Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα του ρήματος πειρῶ (-άω):
  • A. 

   πειρόσι

  • B. 

   πειρῶσι

  • C. 

   πειρῶτε

  • D. 

   πειρᾶτε

 • 3. 
  Το α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού του ρήματος ὁρῶ (-άω):
  • A. 

   ἐώρων

  • B. 

   ὥρων

  • C. 

   ἐόρων

 • 4. 
  Το απαρέμφατο ενεργητικής φωνής του ρήματος τιμάω-τιμῶ είναι:
  • A. 

   τιμάν

  • B. 

   τιμᾶν

  • C. 

   τιμάειν

  • D. 

   τιμῶν

 • 5. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής ενεργητικής φωνής του ρήματος νικάω- ῶ είναι:
  • A. 

   νικάοι

  • B. 

   νικῶ

  • C. 

   νικῷ

 • 6. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεργητικής φωνής του ρήματος νικάω- ῶ είναι:
  • A. 

   νικάσθω

  • B. 

   νικάτω

Back to Top Back to top