Trắc Nghiệm định Hướng Nghề Nghiệp: Convention

30 cu hi | Total Attempts: 97

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trắc Nghiệm định Hướng Nghề Nghiệp: Convention

Convention: Thiên hướng công việc văn phòng


Questions and Answers
 • 1. 
  Với bạn việc sử dụng máy tính trong tính toán cũng là một nghệ thuật, vì đó là đam mê của bạn?
  • A. 

   Sai

  • B. 

   Đúng

 • 2. 
  Tổng hợp bảng lương hàng tháng có phải là niềm thích thú khi bạn nhắc đến nó?
  • A. 

   Sai

  • B. 

   Đúng

 • 3. 
  Bạn có chắc chắn muốn đọc và sửa mẫu hoặc bản thảo?
  • A. 

   Không

  • B. 

 • 4. 
  Với công việc quản lý và cập nhật hồ sơ thì bạn thấy thế nào?
  • A. 

   Không thích

  • B. 

   Thích

 • 5. 
  Chuyển tiền liên ngân hàng sử dụng máy tính. Khi nói điều này bạn có cảm thấy thích thú với công việc đó không?
  • A. 

   Thích

  • B. 

   Không thích

 • 6. 
  Lưu trữ chứng từ giao dịch có phải là công việc mà bạn muốn theo đuổi và cống hiến?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 7. 
  Bạn rất thích khi lưu trữ thông tin tồn kho?
  • A. 

   Thích

  • B. 

   Không thích

 • 8. 
  Sử dụng word để soạn thảo văn bản có phải là công việc khiến cho bạn thấy thực sự thích thú?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 9. 
  Theo dõi tài khoản phải thu, phải trả cho công ty. Bạn nghĩ sao về nghề này?
  • A. 

   Thích

  • B. 

   Không thích

 • 10. 
  Nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu, bạn có muốn làm?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 11. 
  Bạn có muốn mình là người tạo bảng tính sử dụng máy vi tính?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 12. 
  Ghi chú biên bản cuộc họp, bạn thấy sao?
  • A. 

   Nhàm chán

  • B. 

   Rất thú vị

 • 13. 
  Lưu trữ hồ sơ hoc sinh, sinh viên thật sự thích hợp với bạn?
  • A. 

   Không

  • B. 

 • 14. 
  Bạn nghĩ mình thích thú với việc sắp xếp các buổi họp cho các bác phụ huynh hay chi đoàn của lớp?
  • A. 

   Không

  • B. 

 • 15. 
  Công việc tính toán và lưu trữ số liệu thống kê đối với người khác thật không phải là mơ ước, nhưng với bạn thì sao?
  • A. 

   Thích

  • B. 

   Không thích

 • 16. 
  Tổ chức và sắp xếp các cuộc họp, hội thảo có phải là một sở trường của bạn?
  • A. 

   Sai

  • B. 

   Đúng

 • 17. 
  Kiểm tra hàng hóa tồn kho sử dụng máy tính có làm bạn cảm thấy thích thú và muốn cống hiến?
  • A. 

   Sai

  • B. 

   Đúng

 • 18. 
  Bạn có dám chắc là mình có niềm đam mê khi chép phần mềm vào các máy tính trong hệ thống?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 19. 
  Viết lại hệ thống lưu trữ hồ sơ, bạn có cảm thấy thích thú với công việc này?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 20. 
  Sao lưu thư và báo cáo, bạn nghĩ sao về công việc này?
  • A. 

   Không thích

  • B. 

   Thích

 • 21. 
  Bạn nghĩ mình có thích hợp với công việc lưu trữ thông tin khách hàng?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 22. 
  Bạn có thật sự thích việc sử dụng máy tính để in hóa đơn?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 23. 
  Bạn có muốn là người lưu trữ các chứng từ?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 24. 
  Tính toán lương cho nhân viên trong một công ty, bạn thấy thích hay không thích công việc đó?
  • A. 

   Thích

  • B. 

   Không thích

 • 25. 
  Là nhân viên trực tổng đài cho một công ty lớn. Bạn thấy sao về công việc này?
  • A. 

   Thích

  • B. 

   Không thích

Back to Top Back to top