Θυσία για την πατρίδα - Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου

6 | Total Attempts: 598

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Θυσία για την πατρίδα - Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου

Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων - Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου - Ενότητα 2η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το επίθετο ἐπικίνδυνος σχηματίζει παραθετικά ἐπικινδυνότερος, ἐπικινδυνότατος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  O συγκριτικός βαθμός του επιθέτου νοσηρός είναι:
  • A. 

   νοσηρότερος

  • B. 

   νοσηρώτερος

 • 3. 
  O υπερθετικός βαθμός του επιθέτου ξηρός είναι:
  • A. 

   ξηρώτατος

  • B. 

   ξηρότατος

 • 4. 
  O υπερθετικός βαθμός του επιθέτου δίκαιος είναι:
  • A. 

   δικαιώτατος

  • B. 

   δικαιότατος

 • 5. 
  O συγκριτικός βαθμός του επιθέτου νέος είναι:
  • A. 

   νεότερος

  • B. 

   νεώτερος

 • 6. 
  O υπερθετικός βαθμός του επιθέτου φλογερός είναι:
  • A. 

   φλογερώτατος

  • B. 

   φλογερότατος

Back to Top Back to top