Ευθύγραμμη κίνηση - Φυσική Α' Λυκείου

10 | Total Attempts: 1946

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Φυσική Α' Λυκείου - Ενότητα 1. 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η επιτάχυνση είναι διάφορη του μηδενός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας παραμένει σταθερός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το διάστημα που διανύει ένα σώμα δεν εξαρτάται από την διαδρομή που θα ακολουθήσει το σώμα αλλά μόνο από την αρχική και την τελική θέση του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Σε μια ευθύγραμμη κίνηση προς τα θετικά του άξονα η μετατόπιση συμπίπτει με το διάστημα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η εξίσωση της ταχύτητας σε μια ευθύγραμμη κίνηση είναι υ = 20 - 4t (S.I). Η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η εξίσωση της ταχύτητας σε μια ευθύγραμμη κίνηση είναι υ = 20 - 4t.(S.I). Η ταχύτητα του σώματος μηδενίζεται την t = 5s.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου αναφέρεται στην ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος. Το διάστημα που διανύει το σώμα στα 4s της κίνησης του είναι:  
  • A. 

   4 m

  • B. 

   8 m

  • C. 

   16 m

  • D. 

   20 m

 • 8. 
  Όταν ένα σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση α=2 m/s2 τότε: 
  • A. 

   Σε κάθε δευτερόλεπτο το σώμα διανύει απόσταση 2m.

  • B. 

   Σε κάθε δευτερόλεπτο η ταχύτητά του μεταβάλλεται κατά 2m/s.

  • C. 

   Σε κάθε δευτερόλεπτο διανύει ίσες αποστάσεις.

  • D. 

   Η ταχύτητά του δεν μεταβάλλεται με σταθερό ρυθμό.

 • 9. 
  Η εφαπτόμενη της γωνίας φ του σχήματος ισούται αριθμητικά με:
  • A. 

   την ταχύτητα του κινητού.

  • B. 

   την μετατόπιση του κινητού.

  • C. 

   την επιτάχυνση του κινητού.

  • D. 

   την θέση του κινητού

 • 10. 
  Η εξίσωση της ταχύτητας σε μια ευθύγραμμη κίνηση είναι u = 20 - 4t (S.I).Η εξίσωση της μετατόπισης δίνεται από την σχέσηx = 20t + 2 t(S.I).
  • A. 

   Λάθος

  • B. 

   Σωστό

Back to Top Back to top