Ο πλούτος της αττικής γης - Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

5 | Total Attempts: 339

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ο πλούτος της αττικής γης - Αρχαία Α΄ Γυμνασίου

Αρχαία Α ' Γυμνασίου - Ενότητα 5η


Questions and Answers
 • 1. 
  Να επισημάνετε τη σωστή απάντηση. Τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων ἔλεγόν τινες ὡς:
  • A. 

   γιγνώσκουσι τό δίκαιον

  • B. 

   γιγνώσκουσι τό ἄδικον

 • 2. 
  Να επισημάνετε τη λανθασμένη απάντηση. Οἱ Αθηναῖοι αναγκάζονται: 
  • A. 

   ἀδικότεροι εἶναι περί τάς πόλεις

  • B. 

   δικαιότεροι εἶναι περί τάς πόλεις

 • 3. 
  Να επισημάνετε τη σωστή απάντηση.  Ὅσα οἱ θεοί ἀγαθά παρέχουσι:
  • A. 

   πρῳαίτατα μέν ἄρχεται

  • B. 

   πρῳαίτατα δέ λήγει

 • 4. 
  Να επισημάνετε τη λανθασμένη απάντηση. Ἔστι δέ καί γῆ ἥ: 
  • A. 

   σπειρομένη μέν οὐ φέρει καρπόν

  • B. 

   ὀρυττομένη δέ ἐλαχίστους τρέφει

Back to Top Back to top