Adizes Suite Test 1

6 | Total Attempts: 272

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Adizes Suite Test 1

השאלון שלפניך כולל שש שאלות בקיאות בתורת אדיג'ס. השאלון מופץ לקראת פתיחת התכנית החדשה פרי שיתוף הפעולה בין המרכז הישראלי לניהול לבין מכון אדיג'ס העולמי המענה לשאלון יסייע לנו להכיר יותר את מידת ההיכרות עם מושגי יסוד בתורת אדיג'ס וכן עם פרופסור אדיג'ס בכדי לענות על השאלון, יש ללחוץ על כפתור "התחל" המופיע בראש הדף בצבע כחול אנו מודים לך על שיתוף הפעולה צוות המי"ל ומכון אדיג'ס


Questions and Answers
 • 1. 
  PAEI
  • A. 

   מתאר נוסחא למציאת שטח המעגל

  • B. 

   הוא כלי לאבחון הסגנון הניהולי ולשיפור העבודה בממשקים פנים-ארגוניים

  • C. 

   הוא מודל המאפשר להבין את מיקומו של הארגון במחזור החיים

  • D. 

   הוא מודל לניבול הצלחתם של ארגונים

 • 2. 
   CAPI
  • A. 

   הוא מודל המאפשר לנבא את הסיכוי ליישומן של החלטות המתקבלות בארגון

  • B. 

   מאפשר להגביר את יכולותיהם של מנהלים בארגון

  • C. 

   מאפשר לטפל בתופעות הנובעות מיישום לא נכון של מודלים אחרים

  • D. 

   קרוי על שם ארמון טופקאפי באיסטנבול, תורכיה, שם נהגה לראשונה

 • 3. 
  מודל מחזור החיים על פי אדיג'ס
  • A. 

   מתאר את הבעיות האופייניות לכל שלב במחזור חיי הארגון

  • B. 

   מאפשר לקצר את פרק הזמן הנדרש בכדי להביא את הארגון לשלב השיא

  • C. 

   מסייע לארגונים לקבל החלטות לגבי מהלכים נדרשים לביצוע שינוי ב ארגון

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 4. 
  Mutual Trust and Respect
  • A. 

   הוא מודל המבוסס על שיטות יוגה מובילות

  • B. 

   הוא מודל המאפשר לארגונים להפוך קונפליקטים מהרסניים לכאלה התורמים להתפתחות הארגון

  • C. 

   כולל 45 תת-מרכיבים

  • D. 

   אינו חלק מתורת אדיג'ס

 • 5. 
  מכון אדיג'ס פועל ב...
  • A. 

   שתים-עשרה מדינות

  • B. 

   שמונה-עשרה מדינות

  • C. 

   שבעים ואחת מדינות

  • D. 

   שלושים ושש מדינות

 • 6. 
  תכנית הניהול על פי אדיג'ס תוכנית הנפתחת ב-29.12.2013
  • A. 

   מציידת את המשתתפים בה בכלים הנדרשים להטמעת תכני התכנית בארגונו של כל משתתף

  • B. 

   הינה פרי שיתוף פעולה בין המי"ל למכון אדיג'ס

  • C. 

   מאפשרת למשתתפים לנתח את פרופיל המוטיבציה ולבנות מערכת מוטיבציונית המותאמת לכל אדם איתו עובדים המשתתפים

  • D. 

   כל התשובות נכונות

Back to Top Back to top