Ηλεκτρική Ενέργεια - Φυσική Γ' Γυμνασίου

8 | Total Attempts: 386

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ηλεκτρική Ενέργεια - Φυσική Γ

Φυσική Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Όταν ένας μεταλλικός αγωγός διαρρέεται από σταθερό ρεύμα έντασης I, η ισχύς που απορροφά δίνεται από τη σχέση P = I2.R, δηλαδή είναι ανάλογη της αντίστασής του R.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το φαινόμενο Τζάουλ εμφανίζεται όταν:
  • A. 

   Ένα αυτοκίνητο φρενάρει

  • B. 

   Ένα βλήμα όπλου διαπερνά τον κορμό ενός δέντρου

  • C. 

   Το ηλεκτρικό σίδερο λειτουργεί (διαρρέεται από ρεύμα)

 • 3. 
  Ο μετρητής της ΔΕΗ μετρά:
  • A. 

   την ηλεκτρική ισχύ

  • B. 

   την ηλεκτρική τάση

  • C. 

   την ηλεκτρική ενέργεια

  • D. 

   το ηλεκτρικό ρεύμα

 • 4. 
  Αντιστάτης αντίστασης R καταναλώνει ισχύ P όταν η τάση στα άκρα του είναι V. Αν η τάση στα άκρα του διπλασιαστεί, τότε η ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης θα γίνει:
  • A. 

   P/2

  • B. 

   2P

  • C. 

   P/4

  • D. 

   4P

 • 5. 
  Η kwh είναι μονάδα μέτρησης της
  • A. 

   ενέργειας.

  • B. 

   τάσης.

  • C. 

   ισχύος.

  • D. 

   έντασης ρεύματος.

 • 6. 
  Αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι = 3 Α και η ισχύς που απορροφά είναι P = 150W. Η τάση στα άκρα του είναι:
  • A. 

   50 V

  • B. 

   0,02 V

  • C. 

   450 V

Back to Top Back to top