Άλατα – Εφαρμογές - Χημεία Γ' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 424

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Άλατα – Εφαρμογές - Χημεία Γ

Χημεία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 1η


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα άλατα είναι προϊόντα εξουδετέρωσης οξέων και βάσεων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Τα άλατα είναι όλα ευδιάλυτα στο νερό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα διαλύματα των αλάτων είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το χλωριούχο νάτριο είναι ελάχιστα διαδεδομένο στη φύση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ποια από τα παρακάτω άλατα είναι ευδιάλυτα;
  • A. 

   Βρομιούχος άργυρος

  • B. 

   Θειικό νάτριο

  • C. 

   Ανθρακικό ασβέστιο

  • D. 

   Χλωριούχο νάτριο

 • 6. 
  Ποιες είναι οι ιδιότητες των αλάτων;
  • A. 

   Είναι στερεά, κρυσταλλικά σώματα με υψηλά σημεία ζέσεως και τήξεως.

  • B. 

   Έχουν γεύση όξινη.

  • C. 

   Τα υδατικά τους διαλύματα και τα τήγματά τους είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού.

  • D. 

   Αντιδρούν με ορισμένα μέταλλα και παράγεται αέριο υδρογόνο.

  • E. 

   Έχουν αφή σαπωνοειδή.

  • F. 

   Είναι προϊόντα εξουδετέρωσης των οξέων από βάσεις.

 • 7. 
  Το pH του δέρματος έχει τιμές μεταξύ 5 και 6. Για την προστασία του χρησιμοποιούμε κρέμες με pH≥7.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top