Mål G Syror Och Baser

10 Questions | Total Attempts: 322

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ml G Syror Och Baser

Questions and Answers
 • 1. 
  Du har en okänd vätska framför dig. Hur vet man att det är en bas?
  • A. 

   Lösningen känns hal mellan fingrarna

  • B. 

   PH-värdet är lågt, runt 2

  • C. 

   Lösningen är genomskinlig

  • D. 

   Lösningen färgas blå av BTB

  • E. 

   Doppelektrod ger utslag genom att lampan lyser

 • 2. 
  Vilka av ämnen nedan är basiska?
  • A. 

   Ammoniak

  • B. 

   Tvål

  • C. 

   Regnvatten

  • D. 

   Ölandsvatten från kranen

  • E. 

   Natriumhydroxid

  • F. 

   Myrsyra

 • 3. 
  Vad är sant för BTB?
  • A. 

   Finns inte i naturen, tillverkat av människan

  • B. 

   Står för BetydandeTerraBas

  • C. 

   Ändrar färg beroende på salthalt

  • D. 

   När det finns många vätejoner så blir BTB gul

 • 4. 
  Vilka av syrorna nedan är starka syror?
  • A. 

   Citronsyra

  • B. 

   Saltsyra

  • C. 

   Mjölksyra

  • D. 

   Svavelsyra

 • 5. 
  Vilken av bägarna innehåller en svag syra?
  • A. 

   Den vänstra bägaren

  • B. 

   Den högra bägaren

 • 6. 
  Vad innebär SIV-regeln?
  • A. 

   Att Syror är Inte Vattenlösliga

  • B. 

   Att man måste ta hänsyn till att Syrarester hos en Indikator kan Visa fel värde

  • C. 

   Att man ska blanda Syran I Vattnet först

  • D. 

   Att man ska Skydda Innan Verkan av ett ämne syns

 • 7. 
  Vad orsakar Försurning för skador?
  • A. 

   Det bli varmare på Jorden

  • B. 

   Det blir frätskador på barren på granar

  • C. 

   Byggnader vittrar sönder

  • D. 

   Sjöar blir surare och klarare

Back to Top Back to top