Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων - ΑΟΔΕ Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 72

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων - ΑΟΔΕ Γ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεω&n u; - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η επιχείρηση δεν υποχρεούται να μεριμνά για την υγεία  των καταναλωτών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και η αποφυγή  αθέμιτων ενεργειών αποτελούν σημαντική ευθύνη της  επιχείρησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι Λειτουργικοί στόχοι της επιχείρησης εκφράζουν τα  συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αυτή επιδιώκει να επιτύχει.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι καθηγητές R. Cyert και S. March υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις καθορίζουν τους στόχους τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η αποδοτικότητα μετρά ποσότητες ενώ η παραγωγικότητα μετρά αξίες ή χρηματικά μεγέθη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top