Αλγεβρικές παραστάσεις 1.1 - 1.4 - Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 606

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 1.1 - 1.4 -

Μαθηματικά Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο - Ενότητες 1. 1 -1. 4


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι αντίστροφοι αριθμοί είναι ομόσημοι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι αντίθετοι αριθμοί έχουν άθροισμα ίσο με το 0.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top