Δυναμική στο επίπεδο - Φυσική Α' Λυκείου

10 | Total Attempts: 464

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  -

Φυσική Α' Λυκείου - Ενότητα 1. 3


Questions and Answers
 • 1. 
  Η δράση και η αντίδραση είναι δυνάμεις ίδιου μέτρου, αντίθετης φοράς και άρα έχουν συνισταμένη μηδέν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ένα παιδί κάθεται σε μια καρέκλα. Η αντίδραση του βάρους του είναι η δύναμη που ασκείται από το παιδί:
  • A. 

   στην καρέκλα

  • B. 

   στη Γη

  • C. 

   στην ατμόσφαιρα

  • D. 

   στο έδαφος

 • 3. 
  Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Έχουμε δύο δυνάμεις κάθετες μεταξύ τους, την δύναμη F1= 3 N και την δύναμη F2= 4 N.Η συνισταμένη δύναμη θα έχει μέτρο: 
  • A. 

   1 Ν

  • B. 

   5 Ν

  • C. 

   7 Ν

  • D. 

   8 Ν

 • 5. 
  Για δύο δυνάμεις µε μέτρα F1=6 N και F2=8Ν, που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία φ=600, η συνισταμένη δύναμη είναι: 
  • A. 

   52 Ν

  • B. 

   148 Ν

  • C. 

   7 Ν

  • D. 

   12 Ν

 • 6. 
  Οι δυνάμεις στο σχήμα έχουν σχέση δράσης-αντίδρασης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η δύναμη Ν΄ είναι η δύναμη που ασκεί:
  • A. 

   Το δώρο στο τραπέζι

  • B. 

   Το τραπέζι στο δώρο

  • C. 

   Το δώρο στη Γη

 • 8. 
  Σε ένα σώμα μάζας m ασκείται δύναμη F=10 N που σχηματίζει γωνία θ=30ο , όπως στο σχήμα. Η συνιστώσα Fx είναι: 
  • A. 

   5 Ν

  • B. 
  • C. 
Back to Top Back to top