Δυναμική σε μία διάσταση - Φυσική Α' Λυκείου

10 | Total Attempts: 501

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  -

Φυσική Α' Λυκείου - Ενότητα 1. 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Η ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται σε κάθε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης ονομάζεται αδράνεια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Αν σε ένα σώμα ασκείται συνισταμένη δύναμη σταθερού μέτρου, τότε το σώμα εκτελεί:
  • A. 

   επιταχυνόμενη κίνηση

  • B. 

   ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση

  • C. 

   ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση είτε επιταχυνόμενη είτε επιβραδυνόμενη

  • D. 

   ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση

 • 3. 
   Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;
  • A. 

   Fολ = m ·α     

  • B. 

   Fολ = 0      

  • C. 

   α = σταθερή   

  • D. 

   U = 0

 • 4. 
  Ένα σώμα παύει να επιταχύνεται όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ’ αυτό:    
  • A. 

   Γίνει μηδέν.

  • B. 

   Πάρει την πιο μικρή τιμή της.

  • C. 

   Πάρει την πιο μεγάλη τιμή της.

  • D. 

   Σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

 • 5. 
  Στη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης ενός σώματος η ταχύτητά του είναι σταθερή. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Για να κινείται ένα σώμα με σταθερή ταχύτητα πρέπει να ασκείται πάνω του μια δύναμη. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η μονάδα 1Ν ισούται με :  
  • A. 

   1 Kg · m/s     

  • B. 

   1 Kg · m/s2     

  • C. 

   1 Kg · m      

  • D. 

   1 Kg · s2/m                        

 • 8. 
  Δύο σφαίρες με μάζες m και 2m που βρίσκονται στον ίδιο τόπο αφήνονται την ίδιο χρονική στιγμή και από το ίδιο ύψος h. Τι από τα παρακάτω ισχύει;
  • A. 

   Η δεύτερη σφαίρα φτάνει γρηγορότερα στο έδαφος.

  • B. 

   Οι δύο σφαίρες κινούνται με διαφορετική επιτάχυνση.

  • C. 

   Και οι δύο σφαίρες φτάνουν συγχρόνως στο έδαφος, αλλά η δεύτερη σφαίρα φτάνει με μεγαλύτερη ταχύτητα.

  • D. 

   Και οι δύο σφαίρες φτάνουν συγχρόνως στο έδαφος έχοντας την ίδια ταχύτητα.

 • 9. 
  Ένα σώμα κινείται με επιτάχυνση 10 m/s2. Αν η μάζα του σώματος ήταν διπλάσια, η επιτάχυνση θα ήταν:
  • A. 

   5 m/s2

  • B. 

   10 m/s2

  • C. 

   20 m/s2

 • 10. 
  Σε αρχικά ακίνητο σώμα μάζας m =1kg ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 1N. Σε κάθε δευτερόλεπτο:
  • A. 

   η επιτάχυνση του σώματος αυξάνεται κατά 1 m/s2.

  • B. 

   το σώμα μετατοπίζεται κατά 1 m.

  • C. 

   η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται κατά 1 m/s.

  • D. 

   ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας μειώνεται κατά 1 m/s2

Back to Top Back to top