Тест из теме унутрашња грађа и геолошки развој Земље бр.2 за 1. разред гимназије Geografijagimnazijakgsasa.Blogspot.Com

12 | Total Attempts: 216

SettingsSettingsSettings
Please wait...
     .2 1.  Geografijagimnazijakgsasa.Blogspot.Com

Unutrašnja građa Zemlje, mineralna građa, stene i geološki razvoj Zemljine kore. DA BI TEST PRIHVATIO TAČNE PISANE REZULTATE ODGOVORE PIŠITE KORISTEĆI SRPSKU ĆIRILICU ILI LATINICU


Questions and Answers
 • 1. 
  На слици је приказана Земља из времена геолошког еона: (обележи тачан одговор)
  • A. 

   архаик

  • B. 

   хадеан

  • C. 

   протерозоик

  • D. 

   фанерозоик

 • 2. 
  Океанска кора се и данас ствара у зонама дугачких процепа, где се врши стално утискивање магме и њено нагло хлађење у додиру са _____________. (заврши реченицу)
 • 3. 
  У хемијском саставу Земљине коре учествују сви елементи Мендељејевљевог система.
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 4. 
  Има их педесетак. Т су минерали лепих боја и велике тврдоће, који се могу брусити и глачати спадају у ____________________ ___________________. (допиши недостајуће)
 • 5. 
  Континентална Земљина кора формира главне копнене масе и ободе плитких мора и чини:    (обележи тачан одговор)
  • A. 

   трећину укупне површине Земље

  • B. 

   четвртину укупне површине Земље

  • C. 

   половину укупне површине Земље

  • D. 

   дветрећине укупне површине Земље

 • 6. 
  Самородни минерали (природни елементи), којих има само двадесетак, имају велику вредност. Међу њих спадају злато, платина и гранит.
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 7. 
  Која од следећих стема према нашину постанка не припада гупи? (обележи тачан одговор)
  • A. 

   Перидотит

  • B. 

   Габро

  • C. 

   Гранит

  • D. 

   Сијенит

  • E. 

   Риолит

  • F. 

   Диорит

 • 8. 
  Сличан кречњаку, само што је у његовом саставу више заступљен магнезијум. Од њега се праве ватростални и термоизолациони материјали, па.има велику примену у грађевинарству. Која је то стена?
 • 9. 
  Током кенозоиске ере... (обележи течне одговоре)
  • A. 

   клима је сувља и хладнија од оне у мезозоику.

  • B. 

   стварају се веначне планине: Хималаји, Алпи, Динариди, Карпати итд.

  • C. 

   Континенти попримају данашњи облик.

  • D. 

   настаје камени угаљ

  • E. 

   појавио се Homo habilis (спретан човек).

 • 10. 
  Током прекамбрије прво су се појавили организми који су претече биљака, а животиње су настале знатно касније. Током целог овог периода живот се одвијао само у _______________. (допиши недостајуће)
 • 11. 
  Крајем перма 95% живог света изумире
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

Back to Top Back to top