Н О В О!!! Тест из унутрашње грађе и геолошког развоја Земљине коре бр.1 за 1. разред гимназије (Прва КГ гим.)

12 | Total Attempts: 68

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  !!!     .1 1.  ( .)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е                            Тест траје 15 мин. Решавај прво она питања за која си сигуран да знаш одгоовор. Обрати пажњу на фонт који користиш уколико пишеш одговор. Да би се одговор препезнао као тачан користи или српску ћирилицу или srpsku latinicu. ОЦЕНА А = 5  ;  B = 4  ;  C = 3  ;  D = 2  F =1 А У Т О Р


Questions and Answers
 • 1. 
  Наша планета настала је према Вајцзекеровој хипотези у време стварања Сунчевог система, пре око : (обележи тачан одговор)
  • A. 

   4,6 милиона година.

  • B. 

   4,6 милијарди година.

  • C. 

   5,6 милијарди година.

  • D. 

   5,6 милиона година.

 • 2. 
  Спољашње и унутрашње сфере нераскидиво су повезане и чине јединствену целину у којој се материја налази у сталном ____________________________. (заврши реченицу)
 • 3. 
  Омотач језгра Земље достиже дебљину од 2.900 km, а од језгра је одвојен. Мохоровиичићевом (Мохо) границом.
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 4. 
  Напиши исправно следећу тврдњу.  Велики притисак и температура од 800 до 1.200 степени С условљавају да се у астеносфери материја, која се назива лава, налази у растопљеном, тестастом стању. 
 • 5. 
  Континентална Земљина кора формира главне копнене масе и ободе плитких мора и чини:    (обележи тачан одговор)
  • A. 

   трећину укупне површине Земље

  • B. 

   четвртину укупне површине Земље

  • C. 

   половину укупне површине Земље

  • D. 

   дветрећине укупне површине Земље

 • 6. 
  Руде су стене које садрже метале и неметале у количинама које су економски оправдане за експлоатацију. 
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 7. 
  Тврдоћа минерала се мери скалом од 1 до 10, коју је 1822. године осмислио аустријски минералог: (обележи тачан одговор)
  • A. 

   Рудолф Кос

  • B. 

   Алфред Мос

  • C. 

   Фридрих Мос

  • D. 

   Гутемберг

 • 8. 
  Најчешћи минерал у Земљиној кори је __________________.      (заврши реченицу)
 • 9. 
  Најпознатије кластичне седиментне стене су: (обележи течне одговоре)
  • A. 

   лес

  • B. 

   конгломерати

  • C. 

   глине

  • D. 

   пешчари

  • E. 

   кречњак

  • F. 

   брече

  • G. 

   гнајс

 • 10. 
  Први облици живота,састојали су се од бактерија и алги, али сачувани су као распршени органски молекули.  Пронађени у стенама старим: (обележи тачан одговор) 
  • A. 

   2,5 милијарди година

  • B. 

   3,5 милијарди година

  • C. 

   1,5 милијарди година

  • D. 

   500 милиона година

 • 11. 
  У мезозоику се појављују прве птице и ситни ________________, а гмизавци достижу свој максимални развој. Међу њима доминирају диносауруси, који попримају огромне димензијe. (допиши недостајуће)
Back to Top Back to top