Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους - Ιστορία Β' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 530

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο - Ενότητα ΙΙ


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο Ιουστινιανός Α’  ήταν αυτοκράτορας κατά τη χρονική περίοδο 527 – 565.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού συνοψιζόταν στο τρίπτυχο: Ένα κράτος, δύο εκκλησίες, μία νομοθεσία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η εξέγερση των δήμων της Κωνσταντινούπολης που έμεινε στην ιστορία ως "Στάση του νίκα" έγινε το έτος:
  • A. 

   529

  • B. 

   530

  • C. 

   531

  • D. 

   532

 • 4. 
  Σύζυγος του Ιουστινιανού ήταν η:
  • A. 

   Ειρήνη

  • B. 

   Θεοδώρα

  • C. 

   Ελένη

  • D. 

   Κλειώ

 • 5. 
  Ο Ιουστινιανός προσπάθησε να περιορίσει τη δύναμη των μεγάλων γαιοκτημόνων των επαρχιών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η Νεοπλατωνική Ακαδημία ανέστειλε τη λειτουργία της το: 
  • A. 

   528

  • B. 

   529

  • C. 

   531

  • D. 

   532

 • 7. 
  Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός κωδικοποίησε το Ρωμαϊκό δίκαιο. Η διαδικασία αυτή διήρκησε πέντε χρόνια από:
  • A. 

   528 - 533

  • B. 

   530 - 535

  • C. 

   527 - 532

  • D. 

   529 - 534

 • 8. 
  Η κωδικοποίηση της Ρωμαϊκής νομοθεσίας αποτελούταν από:
  • A. 

   τον Ιουστινειάνειο Κώδικα

  • B. 

   τον Πανδέκτη

  • C. 

   τις Νεαρές

  • D. 

   όλα τα παραπάνω

 • 9. 
  Η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού απέβλεπε στην αποκατάσταση της Ρωμαϊκής οικουμένης. Αυτό σήμαινε ότι:
  • A. 

   ήθελε να μεταφέρει εκ νέου την Πρωτεύουσα από το Βυζάντιο στη Ρώμη

  • B. 

   σκόπευε η Ρώμη να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες

  • C. 

   ήθελε να ανορθώσει τη ρωμαϊκή εξουσία στη Δύση

  • D. 

   ήθελε να διαχωριστεί η κοσμική από την εκκλησιαστική εξουσία στη Δύση

 • 10. 
  Το Βανδαλικό Βασίλειο στη Β. Αφρική καταλύθηκε το: 
  • A. 

   533

  • B. 

   534

  • C. 

   535

  • D. 

   536

Back to Top Back to top