Тест из тектонске геоморфологије бр.1 за 1. разред гимназије - сви смерови - Geografijagimnazijakgsasa.Blogspot.Com

12 | Total Attempts: 160

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Тест из тектонске геоморфологије бр.1 за 1. разред гимназије - сви смерови - Geografijagimnazijakgsasa.Blogspot.Com

Spoljašnje sile, razaranje i raspadanje stena, denudacija, rečna erozija, kraška erorija, lednička erozija, glacijalna erozija i abrazija. DA BI TEST PRIHVATIO TAČNE PISANE REZULTATE ODGOVORE PIŠITE KORISTEĆI SRPSKU ĆIRILICU ILI LATINICU


Questions and Answers
 • 1. 
  Рељеф настаје и мења се под утицајем: (заокружи тачне одговоре)
  • A. 

   унутрашњих сила

  • B. 

   егзогених сила

  • C. 

   ендогених) сила

  • D. 

   тектонских покрета

  • E. 

   спољашњих сила

  • F. 

   вулканизма и зељотреаса

 • 2. 
  Трансгресија је лагано спуштање копна и надирање мора.  Изражена је на обалама Немачке, Холандије, јужне Кине, северне Африке и ________________мора. (допиши недостајуће)
 • 3. 
  Осим размицања, понирања и сударања на њиховим контактима може се јавити и и хоризонтално померање тектонских плоча. 
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 4. 
  Уколико се раседи укрсте и унутар њих дође до спуштања тектонских блокова, настају ______________________.
 • 5. 
  Како се зову веома проширени кратери, делимично разорени ерупцијом, тако да су попримили изглед српа? 
 • 6. 
  Лава је течна усијана материја, (магма која избије на површину) температуре од 1.000 до 1.300 oС. Густина и брзина лаве зависе од количине силицијум-диоксида који је у њој. Колика је његова концентрација у базалтној лави? (обележи тачан одговор)
  • A. 

   20–32%

  • B. 

   30–42%

  • C. 

   40–52%

  • D. 

   50–62%

 • 7. 
  Који је тип земљотреса најјачи и најчешћи (чини око 90% од свих земљотреса)?
 • 8. 
  Време појављивања, дужина трајања и јачина земљотреса прате се и мере у сеизмолошким станицама.За то се користе инструменти који аутоматски региструју све потресе, звани: (обележи тачне одговоре)
  • A. 

   сеизмоцртачи

  • B. 

   сеизмометри

  • C. 

   сеизмограми

  • D. 

   сеизмографи

 • 9. 
  Најугроженији крајеви Србије где се могу јавити потреси до 9 степени MCS скале су: (обележи тачан одговор)
  • A. 

   су долина Велике Мораве и планине Рудник и Копаоник,

  • B. 

   су долина Ибра и планине Златибор и Копаоник,

  • C. 

   су долина Саве и планине Гучево и Бељаница,

  • D. 

   су долина Јужне Мораве и планине Рудник и Тара,

 • 10. 
  Хоризонтални орогени покрети изазивају бочне притиске којима се савијају и набиру слојеви Земљине коре. Основни облик који тада настаје је ______________________.
 • 11. 
  Вулкан Санторини припада вулканима "Ватреног појаса Пацифика".
  • A. 

   Дa

  • B. 

   Нe

Back to Top Back to top