Тест из ерозивне геоморфологије бр.1 за 1. разред гимназије - сви смерови - Geografijagimnazijakgsasa.Blogspot.Com

12 Questions | Total Attempts: 224

SettingsSettingsSettings
Тест из ерозивне геоморфологије бр.1 за 1. разред гимназије - сви смерови - Geografijagimnazijakgsasa.Blogspot.Com - Quiz

Тест квиз из географије из области ерозивна геоморфологија. DA BI TEST PRIHVATIO TAČNE PISANE REZULTATE ODGOVORE PIŠITE KORISTEĆI SRPSKU ĆIRILICU ILI LATINICU


Questions and Answers
 • 1. 
  Како се зову облици рељефа могу настају  деловањем само једног ерозивног процеса?
 • 2. 
  Процесом распадања стена стварају се следећи облици у рељефу::  (обележи тачне одговоре)
  • A. 

   остењаци

  • B. 

   прозорци

  • C. 

   , точила

  • D. 

   клизиште

  • E. 

   главуци

  • F. 

   сипари

  • G. 

   море стена

 • 3. 
  Усечен је у пешчарима. Створила га је река _____________________. Он је најдубљи кањон на свету, дубок око 1800m и дуг 320km. (допиши недостајуће)
 • 4. 
  Да ли је тачна следећа тврдња. Ови облици настају таложењем речног материјала на местима где је смањена брзина речног тока и могућност његовог даљег седиментирања. 
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 5. 
  Када је шкрапама захваћена велика површина, такав се простор назива се: (обележи тачне одговоре)
  • A. 

   шкрапар

  • B. 

   богињави крас

  • C. 

   љути крас

  • D. 

   шкрепина

 • 6. 
  Када дође до спајања 2 ледника, њихове _____________ морене граде средишње морене.  (допиши недостајуће)
 • 7. 
  Највећи крашки облици рељефа у Динаридима су крашка поља. У уџбенику су наведена 5 највећих крашких поља која се налазе у овој области. Наведи која су од њих међу понуђеним одговорима.    (обележи тачне одговоре)
  • A. 

   Ливањско

  • B. 

   Одоровско

  • C. 

   Никшићко

  • D. 

   Шкоцијанско

  • E. 

   Личко

 • 8. 
  Шта су бархани?
 • 9. 
  Тектонске обале образоване су потапањем облика рељефа који су настали тектонским покретима. Набирањем су настале: (обележи тачне одговоре) 
  • A. 

   антиклинале, које су претворене у острва и полуострва

  • B. 

   синклинале, које су претворене у ртове

  • C. 

   синклинале, које су претворене у заливе.

  • D. 

   тектонски ровови који су претворени у заливе

 • 10. 
  Абразиони акумулативни облици рељефа су пешчана коса, прибрежни спруд или  _________________________ ________________, и превлака или томболо. (допиши недостајуће)
 • 11. 
  Овај тип краса садржи велику количину нерастворљивих компоненти, те су крашки облици рељефа у њему слабије изражени.  Наливамо га и непотпуни, као и зелени крас. Који је то тип крашких предела? 
Back to Top Back to top