Bài 10: Hệ điều Hành

9 Questions | Total Attempts: 294

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bài 10: Hệ điều Hành

Questions and Answers
 • 1. 
  Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của hệ điều hành dưới đây:
  • A. 

   Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính.

  • B. 

   Thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet.

  • C. 

   Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính.

  • D. 

   Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.

 • 2. 
  Hệ điều hành là:
  • A. 

   Phần mềm hệ thống.

  • B. 

   Phần mềm ứng dụng.

  • C. 

   Phần mềm tiện ích.

  • D. 

   Phần mềm công cụ.

 • 3. 
  Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:
  • A. 

   Trong CPU.

  • B. 

   Trong RAM.

  • C. 

   Trong ROM.

  • D. 

   Trong bộ nhớ ngoài.

 • 4. 
  Hệ điều hành không đảm nhiệm những việc nào trong các việc dưới đây?
  • A. 

   Soạn thảo văn bản.

  • B. 

   Giao tiếp với ổ đĩa cứng.

  • C. 

   Chơi trò chơi điện tử.

  • D. 

   Quản lí bộ nhớ trong.

  • E. 

   Dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy.

 • 5. 
  Tìm những câu đúng trong các câu sau:
  • A. 

   Hệ điều hành có các chương trình để quản lí bộ nhớ;

  • B. 

   Mỗi hệ điều hành phải có thành phần để kết nối Internet, trao đổi thư điện tử.

  • C. 

   Hệ điều hành được cài đặt sẵn từ khi sản xuất máy tính.

  • D. 

   Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống.

 • 6. 
  Hãy chọn phương án sai khi nói về hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng:
  • A. 

   Điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thời.

  • B. 

   Ghi nhớ những thông tin của từng người dùng (chẳng hạn mật khẩu, thư mục riêng, các chương trình đang chạy,…).

  • C. 

   Đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chương trình khác.

  • D. 

   Giúp người dùng biết thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc.

 • 7. 
  Hãy chọn những giải thích đúng trong các giải thích dưới đây về lí do tại sao người ta thường không lưu trữ sẵn hệ điều hành trong ROM mà lưu trên đĩa.
  • A. 

   Nâng cấp hệ điều hành dễ dàng hơn. Khi hãng phần mềm muốn thêm các tính năng mới (nâng cấp) thì chỉ cần cung cấp các đĩa chứa phiên bản hệ điều hành mới, điều này dễ hơn nhiều so với việc thiết kế một vi mạch mới.

  • B. 

   Người dùng có thể chọn hệ điều hành. Ngay trong một máy tính có thể cài nhiều hơn một hệ điều hành, cho phép người dùng chọn một trong chúng để dùng mỗi khi bật máy.

  • C. 

   ROM sẽ bị mất dữ liệu khi mất điện nên không thể lưu trữ Hệ điều hành

 • 8. 
  Câu nào sai trong các cây dưới đây?
  • A. 

   Học sử dụng máy tính nghĩa là học sử dụng hệ điều hành.

  • B. 

   Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người với máy tính.

  • C. 

   Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu.

Back to Top Back to top