Επικοινωνία - ΑΟΔΕ Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Επικοινωνία - ΑΟΔΕ Γ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεω&n u; - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η επικοινωνία είναι απλή μεταβίβαση πληροφοριών ή νοημάτων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι οργανισμοί δίνουν μεγάλη προσοχή στην επικοινωνία, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης, όσο και σε επίπεδο διοικητικής πρακτικής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Βασικά στοιχεία της διαδικασίας επικοινωνίας είναι ο πομπός, το μήνυμα και ο δέκτης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Στα στοιχεία της διαδικασίας επικοινωνίας προστίθενται και οι  “θόρυβοι”.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η οριζόντια μορφή επικοινωνίας είναι η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας στις επιχειρήσεις.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top