Ομάδες - ΑΟΔΕ Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ομάδες - ΑΟΔΕ Γ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεω&n u; - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η ομάδα αποτελεί έννοια που χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά  στη ζωή μας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ομάδα σχηματίζουν δύο ή περισσότερα άτομα που αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους, για να πετύχουν κοινούς στόχους, και αναγνωρίζουν ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα διάφορα τμήματα μίας επιχείρησης αποτελούν άτυπες ομάδες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι τυπικές ομάδες διακρίνονται σε κάθετες και οριζόντιες ομάδες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα των ομάδων είναι η απώλεια χρόνου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top