10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 10

9 Questions | Total Attempts: 1001

SettingsSettingsSettings
Please wait...
10 - - 10

19ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக மற்றும் சமய சீா்திருத்த இயக்கங்கள் Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT               ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 
  சீா்திருத்த இயக்கங்களின் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தவா்
  • A. 

   இராஜா ராம் மோகன் ராய்

  • B. 

   தயானந்த சரஸ்வதி

  • C. 

   கேசப் சந்திர சென்

  • D. 

   தேவேந்திர நாத் தாகூர்

 • 2. 
  சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பட்டது
  • A. 

   பிரம்ம சமாஜம்

  • B. 

   ஆரிய சமாஜம்

  • C. 

   பிராத்தன சமாஜம்

  • D. 

   அலிகார் இயக்கம்

 • 3. 
  1829-ஆம் ஆண்டு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை ஒழிக்க உறுதுணையாக இருந்தவா்
  • A. 

   திருமதி. அன்னிபெசன்ட்

  • B. 

   சுவாமி விவேகானந்தா்

  • C. 

   இராஜா ராம் மோகன் ராய்

  • D. 

   லாலா ஹன்ஸ்ராஜ்

 • 4. 
  இராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைமையகம் அமைந்துள்ள இடம்
  • A. 

   காஞ்சிபுரம்

  • B. 

   பேலூா்

  • C. 

   மேலூா்

  • D. 

   ஹம்பி

 • 5. 
  சா் சையது அகமதுகான் பள்ளியை நிறுவிய இடம்
  • A. 

   அலிப்புா்

  • B. 

   ஆலப்புழை

  • C. 

   காசிப்புா்

  • D. 

   கான்புா்

 • 6. 
  வள்ளலார் பக்திப் பாடல்கள் அடங்கிய தொகுப்பு
  • A. 

   தேவாரம்

  • B. 

   திருவாசகம்

  • C. 

   எட்டுத்தொகை

  • D. 

   திருவருட்பா

 • 7. 
  சா் சையது அகமதுகான் என்பரால் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம்
  • A. 

   அலிகார் இயக்கம்

  • B. 

   பிரம்ம ஞான சபை

  • C. 

   சமரக சுத்த சன்மார்க்க சங்கம்

  • D. 

   முஸ்லீம் லீக்

 • 8. 
  கேரளாவைச் சோ்ந்ம சிறந்த சமூக சீா்திருத்தவாதி
  • A. 

   ஸ்ரீ நாராயண குரு

  • B. 

   குரு பிரசாத்

  • C. 

   குரு நானக்

  • D. 

   குரு சாயி

Back to Top Back to top