Nhiễm Trùng Ngoại Khoa

11 cu hi | Total Attempts: 802

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Nhiễm Trùng Ngoại Khoa

Questions and Answers
 • 1. 
  Theo bạn, nhiễm trùng ngoại khoa là:
  • A. 

   A-Nhiễm trùng có thể cần được can thiệp bằng các phương pháp ngoại khoa

  • B. 

   B-Nhiễm trùng xảy ra ở BN chuẩn bị phẫu thuật

  • C. 

   C-Nhiễm trùng xảy ra ở BN nằm trong khoa ngoại

  • D. 

   D-Nhiễm trùng xảy ra ở BN hậu phẫu

  • E. 

   E-Nhiễm trùng ở vết thương phần mềm

 • 2. 
  Theo bạn, loại nhiễm trùng nào sau đây KHÔNG phải là nhiễm trùng ngoại khoa:
  • A. 

   A-Viêm tấy mô tế bào

  • B. 

   B-Áp-xe tồn lưu sau mổ thủng ổ loét dạ dày

  • C. 

   C-Viêm phúc mạc ruột thừa

  • D. 

   D-Áp-xe gan do vi trùng

  • E. 

   E-Mũ màng phổi

 • 3. 
  Theo bạn, loại nhiễm trùng nào sau đây là nhiễm trùng ngoại khoa:
  • A. 

   A-Viêm tai vòi

  • B. 

   B-Viêm hoại tử mô mềm

  • C. 

   C-Viêm thận-bể thận

  • D. 

   D-Viêm túi thừa đại tràng

  • E. 

   E-Viêm ruột non do shigella

 • 4. 
  Tác nhân gây nhiễm trùng ngoại khoa thường gặp nhất là:
  • A. 

   A-Vi khuẩn hiện diện trong đường tiêu hoá, đường hô hấp, đường niệu…của BN

  • B. 

   B-Vi khuẩn hiện diện ở da của phẫu thuật viên

  • C. 

   C-Vi khuẩn hiện diện trong không khí

  • D. 

   D-Vi khuẩn hiện diện trong các vật gây sát thương

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 5. 
  Yếu tố nào sau đây có vai trò quan trọng nhất làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết mổ:
  • A. 

   A-Số lượng, chủng loại và độc tính của vi khuẩn trong vết mổ

  • B. 

   B-Tụ dịch trong vết mổ

  • C. 

   C-Vết mổ được khâu quá chặt

  • D. 

   D-Vết mổ có mô chết hay vật lạ

  • E. 

   E-Vết mổ được khâu bằng chỉ loại nhiều sợi

 • 6. 
  Yếu tố nào sau đây KHÔNG làm tăng nguy cơ nhiễm trùng vết mổ:
  • A. 

   A-Khâu kín vết mổ

  • B. 

   B-Khâu vết mổ bằng chỉ loại nhiều sợi

  • C. 

   C-Khâu vết mổ nhiều lớp C-Khâu vết mổ nhiều lớp

  • D. 

   D-Vết mổ có mô dập nát hay vật lạ

  • E. 

   E-BN béo phì

 • 7. 
  Loại nhiễm trùng nào sau đây thường gặp nhất ở BN ngoại khoa:
  • A. 

   A-Nhiễm trùng đường hô hấp trên

  • B. 

   B-Nhiễm trùng đường hô hấp dưới

  • C. 

   C-Nhiễm trùng đường ruột

  • D. 

   D-Nhiễm trùng tiểu

  • E. 

   E-Nhiễm trùng vết mổ

 • 8. 
  Nguy cơ nhiễm trùng vết mổ sẽ LỚN NHẤT khi thực hiện phẫu thuật nào sau đây:
  • A. 

   A-Cắt túi mật/ sỏi túi mật

  • B. 

   B-Tái tạo thành bẹn/ thoát vị bẹn

  • C. 

   C-Hậu môn nhân tạo/ vết thương đại tràng

  • D. 

   D-Cắt đoạn đại tràng/ ung thư đại tràng không biến chứng

  • E. 

   E-Cắt ruột thừa/ viêm ruột thừa cấp

 • 9. 
  Nguy cơ nhiễm trùng vùng mổ ở BN phẫu thuật sẽ giảm khi:
  • A. 

   A-Không khí trong phòng mổ được hút ra ngoài

  • B. 

   B-Thông khí trong phòng mổ theo kiểu đối lưu

  • C. 

   C-Khử trùng phòng mổ bằng tia cực tím

  • D. 

   D-Có ít hơn 5 người trong phòng mổ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 10. 
  Yếu tố nào sau đây KHÔNG làm thay đổi nguy cơ nhiễm trùng vùng mổ ở BN phẫu thuật:
  • A. 

   A-Loại phẫu thuật

  • B. 

   B-Thời gian phẫu thuật

  • C. 

   C-Tuổi tác BN

  • D. 

   D-Số người hiện diện trong phòng phẫu thuật

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 11. 
  Việc vệ sinh vùng mổ cũng có ảnh hưởng đến tỉ lệ nhiễm trùng vùng mổ ở BN phẫu thuật. Theo bạn, nguy cơ nhiễm trùng vùng mổ sẽ thấp nhất khi:
  • A. 

   A-Cạo lông vùng mổ

  • B. 

   B-Cắt lông vùng mổ

  • C. 

   C-Tẩy lông vùng mổ

  • D. 

   D-Để nguyên lông vùng mổ

  • E. 

   E-Không có sự khác biệt về tỉ lệ nhiễm trùng vùng mổ ở các phương pháp trên

Back to Top Back to top