İnformatika Online Sınaq Imtahanı №2

25 Suallar | Total Attempts: 381

SettingsSettingsSettings
Please wait...
nformatika Online Snaq Imtahan 2

Magistratura üçün


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   Xətti

  • B. 

   Budaqlanan və xətti

  • C. 

   Budaqlanan

  • D. 

   Xətti və dövri

  • E. 

   Budaqlanan və dövri

 • 2. 
  Ms Word 2003 – də sənəddəki orfoqrafik və qrammatik səhvləri yoxlayıb aradan qaldırmaq üçün hansı əmrlər ardıcıllığını yerinə yetirmək lazımdır?
  • A. 

   Tools (Сервис) → Track Changes (Исправления)

  • B. 

   Table (Таблица) → Sort (Сортировка)

  • C. 

   Format (Формат) → Change Case (Регистр)

  • D. 

   Tools (Сервис) → AutoCorrect (Параметры автозамены)

  • E. 

   Tools (Сервис) → Spelling and Grammar (Правописание)

 • 3. 
  • A. 

   1011

  • B. 

   11010

  • C. 

   111

  • D. 

   1101

  • E. 

   26

 • 4. 
  • A. 

   0

  • B. 

   3

  • C. 

   6

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 5. 
  MS Excel – də bir dolu oyuq seçilib klaviaturadan məlumat daxil edilərsə, həmin oyuqdakı məlumat necə olur?
  • A. 

   Yerində qalır, yeni məlumat ondan sonra gəlir

  • B. 

   Yerində qalır, yeni məlumat aşağıdakı oyuqda olur

  • C. 

   Silinir, yerini yeni məlumat tutur

  • D. 

   Qalır, yeni məlumat ondan əvvəl gəlir

  • E. 

   Yerində qalır, yeni məlumat sonrakı oyuqda olur

 • 6. 
  Verilənlərin relyasiya modelində domen nəyi bildirir?
  • A. 

   Nisbətin adını

  • B. 

   Informasiya obyektini

  • C. 

   Sütunun başlığını

  • D. 

   Cədvəlin sütununu

  • E. 

   Cədvəlin sətrini

 • 7. 
  Aşağıdakılardan hansı İP ünvandır?
  • A. 

   274.12.123.21

  • B. 

   301.285.11.34

  • C. 

   121.101.23.29

  • D. 

   234.213.125

  • E. 

   11.234.213.234.25

 • 8. 
  Aşağıdakılardan hansı rastr tipli redaktor deyil?
  • A. 

   Photo-Paint

  • B. 

   CorelDraw

  • C. 

   Paint

  • D. 

   Photoshop

  • E. 

   Photostyler

 • 9. 
  MS PowerPoint 2003 – də hazır tərtibat şablonlarından istifadə edərək slaydların formatlaşdırılması əmri hansı menyuya daxildir?
  • A. 

   Insert (Вставка)

  • B. 

   View (Вид)

  • C. 

   File (Файл)

  • D. 

   Slide Show (Показ слайдов)

  • E. 

   Format (Формат)

 • 10. 
  Unicode – də yığılmış 5 səhifəlik elektron sənədin hər səhifəsində 32 sətr və 128 sütun var. Bu sənədin informasiya tutumu nə qədərdir?
  • A. 

   4096 bayt

  • B. 

   4096 Kb

  • C. 

   20 Kb

  • D. 

   40 Kb

  • E. 

   5120 bayt

 • 11. 
   Skaner qurğusu nə üçündür?
  • A. 

   Materialı oxuyub mətn şəklinə salmaq üçün

  • B. 

   çap qurğusunu əvəz etmək üçün

  • C. 

   Materialın qrafik formatda surətini kompyuterdə əldə etmək üçün

  • D. 

   Fotoşəkilləri çap etmək üçün

  • E. 

   Virusu axtarmaq üçün

 • 12. 
  Bunlardan biri OSİ modelinin səviyyəsi deyil?
  • A. 

   Fiziki səviyyə

  • B. 

   şəbəkə səviyyəsi

  • C. 

   Kanal səviyyəsi

  • D. 

   Nümayiş səviyyəsi

  • E. 

   Sistem səviyyəsi

 • 13. 
  A2:D10 diapazonunda neçə xana var (MS Excel)?
  • A. 

   2

  • B. 

   36

  • C. 

   8

  • D. 

   12

  • E. 

   20

 • 14. 
  MS Exceldə xanaya daxil edilmiş mətni bir neçə sətirdə yazmaq üçün hansı klavişlərdən istifadə olunur?
  • A. 

   Ctrl + Enter

  • B. 

   Shift + Enter

  • C. 

   Alt + Enter

  • D. 

   ↓ + Enter

  • E. 

   → + Enter

 • 15. 
  MS DOS əməliyyat sistemində istifadəçi interfeysi nəyə əsaslanır?
  • A. 

   Menyu sətrindən əmrlərin seçiminə

  • B. 

   əmrlərin klaviaturadan simvollarla daxil edilməsinə

  • C. 

   əmrlərin səslə daxil edilməsinə

  • D. 

   Pəncərə, etiket və düymələrin siçanla seçiminə

  • E. 

   Qrafik interfeysə malik olmasına

 • 16. 
  Hansı əməliyyat mətnin redaktə edilməsinə aid deyil (MS Word)?
  • A. 

   Fraqmentin silinməsi

  • B. 

   Fraqmentin köçürülməsi

  • C. 

   Fraqmentin düzləndirilməsi

  • D. 

   Fraqmentin yerinin dəyişdirilməsi

  • E. 

   Fraqmentin dəyişdirilməsi

 • 17. 
  Windows Explorer – də faylları köçürmək üçün nə etmək lazımdır?
  • A. 

   Fayl üzərində sol düyməni bir dəfə basmaq

  • B. 

   Shift düyməsi sıxılmış vəziyyətdə faylı digər qovluq üzərinə sürükləyib buraxmaq

  • C. 

   Ctrl düyməsi sıxılmış vəziyyətdə faylı digər qovluq üzərinə sürükləyib buraxmaq

  • D. 

   Fayl üzərində sol düyməni iki dəfə sıxmaq

  • E. 

   Fayl üzərində sağ düyməni iki dəfə sıxmaq

 • 18. 
   MS Word sənədində kolontitul nədir?
  • A. 

   çox səhifəli sənədin birinci səhifəsi

  • B. 

   çox səhifəli sənədin sonuncu səhifəsi

  • C. 

   Simvolun hündürlüyünün ölçü vahidi

  • D. 

   Səhifənin üst və alt hissəsindəki təkrarlanan informasiya

  • E. 

   Standart sənəd şablonlarından birinin adı

 • 19. 
   Çıxış qurğularına hansılar aiddir?
  • A. 

   Monitor, printer, klaviatura, siçan

  • B. 

   Klaviatura, mikroprosessor, monitor, skaner

  • C. 

   Printer, monitor, plotter, səsgücləndirici

  • D. 

   Skaner, siçan, mikrofon, monitor

  • E. 

   Mikrofon, klaviatura, siçan, skaner

 • 20. 
  Klaviaturanın hansı düyməsi vasitəsilə kursoru sətrin əvvəlinə gətirmək olar (MS Word)?
  • A. 

   Home

  • B. 

   PageUp

  • C. 

   Ctrl

  • D. 

   PageDown

  • E. 

   End

 • 21. 
 • 22. 
  16 Kb – lıq klaster neçə sektordan ibarətdir?
 • 23. 
  Access – də Text (Mətn) tipli sahənin maksimum uzunluğu (simvolların sayı) nə qədər ola bilər?
 • 24. 
  64 simvolluq əlifba ilə kodlaşdırılmış dörd simvolluq mətn (məsələn; “DRAM”) neçə bayt informasiya tutumuna malikdir?
 • 25. 
  Qəbuletmə rejimində sürəti 4096 Kbayt/san olan modem 8 Mb informasiyanı minimum neçə saniyəyə qəbul edər?
Back to Top Back to top