"Nepaprasta Agnesės Sesilijos Istorija" Quiz Linkiu Sėkmės!

10 klausim | Total Attempts: 129

SettingsSettingsSettings
Please wait...
"Nepaprasta Agnesės Sesilijos Istorija" Quiz Linkiu Sėkmės!

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koks pagrindinis buvo Sesilijos užsiėmimas?
  • A. 

   Rašė

  • B. 

   šoko

  • C. 

   Grojo

 • 2. 
  Nuo ko Sesilijos motina Agnesė susilaukė pirmojo vaiko?
  • A. 

   Daktaro

  • B. 

   Pulkininko

  • C. 

   šokėjo

 • 3. 
   Kas buvo Vera Alm Norai?
  • A. 

   Mama

  • B. 

   Močiutė

  • C. 

   Prosenelė

 • 4. 
  Iš kurios šioje knygoje minimos knygos yra ši citata : „Mintis, kuri nededa pastangų tapti žodžiu, yra bloga mintis. Žodis, kuris nededa pastangų tapti veiksmu, yra blogas žodis.“
  • A. 

   Rusų liaudies pasakų knygos

  • B. 

   Citatų knygos

  • C. 

   Čestertono knygos

 • 5. 
  Koks buvo Šioborgų šeimos šuns vardas?
  • A. 

   Gaurius

  • B. 

   Gauras

  • C. 

   Hero

 • 6. 
  Pirmą kartą Nora atvykusi pas Huldą norėjo pasišnekėti. Kur jos šnekėjo?  
  • A. 

   Miegamajame

  • B. 

   Verandoje

  • C. 

   Svetainėje

 • 7. 
  Kas yra tiulis?
  • A. 

   Mezginys

  • B. 

   Siūlas

  • C. 

   Užtrauktukas

 • 8. 
  Koks žmogus vadinamas skrupulingu?
  • A. 

   Savanaudis

  • B. 

   Kruopštus

  • C. 

   Baikštus

 • 9. 
  Kokios kilmės buvo moteris, kuri susilaukė vaiko nuo Martino?
  • A. 

   Prancūzė

  • B. 

   Švedė

  • C. 

   Italė

 • 10. 
  Kiek kambarių buvo Šioborgų šeimos name?
  • A. 

   8

  • B. 

   7

  • C. 

   5

Back to Top Back to top