Napredni Operacijski Sustavi - 1.Kz (Uvod, Rtos, Virtualizacija)

10 Questions

Settings
Please wait...
Napredni Operacijski Sustavi - 1.Kz (Uvod, Rtos, Virtualizacija)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sustav je u stvarnom vremenu ako:
  • A. 

   Interagira sa svojim okruženjem

  • B. 

   Reagira na vanjske događaje u oviru vremenski zadanih ograničenja neovisno od trenutnog opterećenja sustava

  • C. 

   Reagira na vanjske događaje u oviru vremenski zadanih ograničenja ovisno o trenutnom opterećenja sustava

 • 2. 
  Koje vrijeme ovisi o opterećenju sustava?
  • A. 

   User

  • B. 

   Real

  • C. 

   System

 • 3. 
  Vrijedi li slijedeća relacija (za output funkcije time): sys + user = real?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 4. 
  Je li moguća slijedeća relacija: sys + user > real?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 5. 
  Većina sistemskih poziva na kraju izvršavanja poziva scheduler.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 6. 
  Koje scheduler policy omogućavaju real time prioritete?
  • A. 

   SCHED_FIFO

  • B. 

   SCHED_RR

  • C. 

   SCHED_OTHER

  • D. 

   SCHED_BATCH

  • E. 

   SCHED_IDLE

 • 7. 
  Koji će se od procesa prvi izvesti s obzirom na pripadajuće prioritete:
  • A. 

   Proces A : SCHED_OTHER

  • B. 

   Proces B : SCHED_BATCH

  • C. 

   Proces C : SCHED_FIFO

 • 8. 
  Novi linux kerneli omogućavaju iznuđivanje (preemption) prilikom izvođenja u kernel space-u ?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 9. 
  Tick frequency predstavlja:
  • A. 

   Sinkroniziranu frekvenciju više jezgrenog procesora pri opterećenju

  • B. 

   Frekvenciju otkucaja Real time clocka

  • C. 

   Frekvenciju pojavljivanja timer interrupta

 • 10. 
  Ako je output file naredbe: _ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=65712df1823644e0f33ac559526fe648a40353f9, stripped_za koju je arhitekturu kompajliran binary?
  • A. 

   ARM v6

  • B. 

   X86

  • C. 

   X86_64