Nang GIả Tụy-Điều Trị

21 Questions | Total Attempts: 36

SettingsSettingsSettings
Nang GIả Tụy-Điều Trị - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Chỉ định điều trị nội khoa nang giả tuỵ, chọn câu SAI :
  • A. 

   A-Nang còn “non”

  • B. 

   B-Nang có thành mỏng

  • C. 

   C-Nang chưa có biến chứng

  • D. 

   D-Nang thông thương với ống tuỵ

  • E. 

   E-Câu C,D đúng

 • 2. 
  Nguyên tắc điều trị nội khoa nang giả tuỵ nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-Giảm đau mạnh với các thuốc giảm đau thuộc nhóm gây nghiện

  • B. 

   B-Giảm tiết dạ dày

  • C. 

   C-Nhịn ăn uống hoàn toàn và dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch

  • D. 

   D-Kháng sinh, ngay cả khi không có dấu hiệu nhiễm trùng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Phương pháp điều trị ÍT được chọn lựa nhất đối với nang giả tuỵ:
  • A. 

   A-Dẫn lưu trong

  • B. 

   B-Dẫn lưu ngoài

  • C. 

   C-Dẫn lưu quan nội soi dạ dày-tá tràng

  • D. 

   D-Cắt nang

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Phương pháp điều trị thường được chọn lựa nhất đối với nang giả tuỵ:
  • A. 

   A-Dẫn lưu trong

  • B. 

   B-Dẫn lưu ngoài

  • C. 

   C-Dẫn lưu quan nội soi dạ dày-tá tràng

  • D. 

   D-Cắt nang

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 5. 
  Chỉ định dẫn lưu nang giả tuỵ qua da:
  • A. 

   A-Nang giả tuỵ nhiễm trùng

  • B. 

   B-Nang giả tuỵ chảy máu

  • C. 

   C-Nang giả tuỵ vỡ

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 6. 
  Phương pháp điều trị nào sau đây được chọn lựa cho nang giả tuỵ nhiễm trùng:
  • A. 

   A-Dẫn lưu nang ra ngoài

  • B. 

   B-Dẫn lưu trong

  • C. 

   C-Cắt nang

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Dẫn lưu nang giả tuỵ qua da sẽ không có hiệu quả trong trường hợp nào sau đây:
  • A. 

   A-Nang quá to

  • B. 

   B-Vách nang quá dày

  • C. 

   C-Nang có nhiều mô hoại tử

  • D. 

   D-Ống tuỵ nghẹt, nang không thông thương với ống tuỵ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Hạn chế của dẫn lưu nang giả tuỵ qua da, chọn câu SAI: A-Kỹ thuật phức tạp B-Nhiễm trùng nang C-Dò tuỵ D-Thời gian dẫn lưu kéo dài E-Tỉ lệ tái phát cao
  • A. 

   A-Kỹ thuật phức tạp

  • B. 

   B-Nhiễm trùng nang

  • C. 

   C-Dò tuỵ

  • D. 

   D-Thời gian dẫn lưu kéo dài

  • E. 

   E-Tỉ lệ tái phát cao

 • 9. 
  Chỉ định dẫn lưu nang giả tuỵ xuyên thành qua nội soi:
  • A. 

   A-Dẫn lưu nang qua da thất bại

  • B. 

   B-Thành nang dính với thành dạ dày hay tá tràng

  • C. 

   C-Đã loại trừ nang tân sinh của tuỵ

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 10. 
  Điều kiện để có thể tiến hành dẫn lưu nang giả tuỵ xuyên thành qua nội soi:
  • A. 

   A-Gây mê toàn thân

  • B. 

   B-Có siêu âm qua nội soi

  • C. 

   C-Có dụng cụ cắt đốt qua nội soi

  • D. 

   D-Có thể chụp hình nang trong lúc tiến hành thủ thuật

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 11. 
  Mục đích của siêu âm qua nội soi trước khi tiến hành dẫn lưu nang giả tuỵ xuyên thành qua nội soi:
  • A. 

   A-Đánh giá khả năng dính giữa thành nang với thành dạ dày hay tá tràng

  • B. 

   B-Đánh giá khả năng có phình giả động mạch trên thành nang

  • C. 

   C-Loại trừ nang tân sinh của tuỵ

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 12. 
  Biến chứng của dẫn lưu nang giả tuỵ xuyên thành qua nội soi:
  • A. 

   A-Chảy máu

  • B. 

   B-Viêm tuỵ cấp

  • C. 

   C-Viêm phúc mạc

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 13. 
  Chỉ định của dẫn lưu nang giả tuỵ qua ngã ống tuỵ:
  • A. 

   A-Dẫn lưu nang qua da thất bại

  • B. 

   B-Dẫn lưu nang giả tuỵ xuyên thành thất bại

  • C. 

   C-Ống tuỵ bị nghẹt, nang thông thương với ống tuỵ

  • D. 

   D-Ống tuỵ thông, nang không thông thương với ống tuỵ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 14. 
  Biến chứng đáng ngại nhất của dẫn lưu nang giả tuỵ qua ngã ống tuỵ:
  • A. 

   A-Chảy máu

  • B. 

   B-Viêm tuỵ cấp

  • C. 

   C-Viêm đường mật

  • D. 

   D-Viêm phúc mạc

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 15. 
  Nguyên tắc chuẩn bị trước mổ một BN bị nang giả tuỵ:
  • A. 

   A-Nhịn ăn uống hoàn toàn ngày trước mổ

  • B. 

   B-Chuẩn bị đại tràng với kháng sinh đường ruột và fortran

  • C. 

   C-Đặt thông dạ dày

  • D. 

   D-Kháng sinh dự phòng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 16. 
  Đặc điểm về mặt kết quả của phẫu thuật dẫn lưu trong trong điều trị nang giả tuỵ:
  • A. 

   A-Tỉ lệ thành công cao nhất

  • B. 

   B-Tỉ lệ tái phát thấp nhất

  • C. 

   C-Tỉ lệ biến chứng thấp nhất

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 17. 
  Nguyên tắc phẫu thuật dẫn lưu trong một nang giả tuỵ nào sau đây KHÔNG đúng:
  • A. 

   A-Nang có thành đủ dầy

  • B. 

   B-Nang không bị nhiễm trùng

  • C. 

   C-Sinh thiết lạnh thành nang

  • D. 

   D-Nếu nang dính vào dạ dày hay tá tràng, có thể nối nang với dạ dày hay tá tràng

  • E. 

   E-Nếu nang dính vào mạc treo đại tràng ngang, nối nang với đại tràng ngang

 • 18. 
  Phương pháp dẫn lưu trong thường được thực hiện nhất đối với nang giả tuỵ là:
  • A. 

   A-Nối nang với dạ dày

  • B. 

   B-Nối nang với tá tràng

  • C. 

   C-Nối nang với hỗng tràng

  • D. 

   D-Nối chỗ vỡ ống tuỵ với hỗng tràng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 19. 
  Phương pháp điều trị được chọn lựa cho vỡ phình giả động mạch trên thành nang giả tuỵ:
  • A. 

   A-Cầm máu bằng can thiệp nội mạch

  • B. 

   B-Cầm máu bằng can thiệp qua nội soi dạ dày-tá tràng

  • C. 

   C-Cầm máu bằng phẫu thuật nội soi

  • D. 

   D-Cầm máu bằng phẫu thuật mở

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 20. 
  Trong lúc phẫu thuật nang giả tuỵ, khi chưa loại trừ hẳn nang thật của tuỵ, nguyên tắc xử trí nào sau đây SAI:
  • A. 

   A-Không làm rơi rớt dịch nang vào xoang bụng

  • B. 

   B-Nếu nang có thể cắt được, cắt nang

  • C. 

   C-Nếu nang không thể cắt được: sinh thiết lạnh thành nang

  • D. 

   D-Nếu kết quả sinh thiết lạnh dương tính: dẫn lưu nang ra ngoài

  • E. 

   E-Nếu kết quả sinh thiết lạnh âm tính: dẫn lưu trong

 • 21. 
  Ba tuần sau khi bị viêm tuỵ cấp, BN vẫn còn đau bụng âm ỉ. Siêu âm bụng cho thấy có ổ tụ dịch vùng trước thân và đuôi tuỵ, kích thước 15 x 15 cm, vách dày 3 mm. Thái độ xử trí của bạn:
  • A. 

   A-Cho BN thuốc giảm đau, theo dõi thêm

  • B. 

   B-Chọc hút nang qua da

  • C. 

   C-Dẫn lưu nang qua nội soi

  • D. 

   D-Dẫn lưu trong

  • E. 

   E-Cắt nang

Back to Top Back to top