Nang GIả Tụy-bệnh Học

11 Questions | Total Attempts: 394

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Nang GIả Tụy-bệnh Học

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Hầu hết các thương tổn dạng nang của tuỵ là:
  • A. 

   A-Nang giả tuỵ

  • B. 

   B-Nang tân sinh của tuỵ

  • C. 

   C-Nang bẩm sinh của tuỵ

  • D. 

   D-Nang ký sinh trùng của tuỵ

  • E. 

   E-Dãn ống tuỵ do tắc nghẽn

 • 2. 
  Tỉ lệ nang giả tuỵ trong các tổn thương dạng nang của tuỵ:
  • A. 

   A-10%

  • B. 

   B-30%

  • C. 

   C-50%

  • D. 

   D-70%

  • E. 

   E-90%

 • 3. 
  Tỉ lệ của nang tân sinh của tuỵ trong các tổn thương dạng nang của tuỵ:
  • A. 

   A-10%

  • B. 

   B-30%

  • C. 

   C-50%

  • D. 

   D-70%

  • E. 

   E-90%

 • 4. 
  Tỉ lệ của tổn thương dạng nang trong ung thư tuỵ:
  • A. 

   A-1%

  • B. 

   B-5%

  • C. 

   C-10%

  • D. 

   D-20%

  • E. 

   E-30%

 • 5. 
  Nang tân sinh phổ biến nhất của tuỵ là:
  • A. 

   A-Serous cystadenoma

  • B. 

   B-U nang nhầy của tuỵ

  • C. 

   C-U nang bì của tuỵ

  • D. 

   D-U nhầy dạng nhú trong ống tuỵ (IPMT-Intraductal papillary mucinous tumor)

  • E. 

   E-Ung thư tế bào tuyến dạng nhầy của tuỵ (Mucinous adenocarcinoma)

 • 6. 
  Tỉ lệ của serous cystadenoma và u nang nhầy của tuỵ trong các nang tân sinh của tuỵ:
  • A. 

   A-20%

  • B. 

   B-40%

  • C. 

   C-60%

  • D. 

   D-80%

  • E. 

   E-90%

 • 7. 
  Serous cystadenoma có đặc điểm nào sau đây SAI:
  • A. 

   A-U nang tuỵ phổ biến nhất

  • B. 

   B-Thường gặp ở nữ giới, độ tuổi TB 60

  • C. 

   C-Vị trí thường gặp ở đuôi tuỵ

  • D. 

   D-Thành nang được lót bởi lớp tế bào dẹt chứa nhiều glycogen

  • E. 

   E-Hầu như không bao giờ ác tính

 • 8. 
  U nang nhầy của tuỵ khác serous cystadenoma của tuỵ ở đặc điểm nào sau đây:
  • A. 

   A-Sự phân bố về giới tính và tuổi tác

  • B. 

   B-Số lượng và kích thước nang

  • C. 

   C-Triệu chứng lâm sàng

  • D. 

   D-Khả năng ác tính

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 9. 
  Loại nang tân sinh nào sau đây của tuỵ được xem như tổn thương tiền ung thư:
  • A. 

   A-Serous cystadenoma

  • B. 

   B-U nang nhầy

  • C. 

   C-U nhầy dạng nhú trong ống tuỵ

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 10. 
  10 Nguyên nhân của nang giả tuỵ:
  • A. 

   A-Viêm tuỵ cấp

  • B. 

   B-Viêm tuỵ mãn

  • C. 

   C-Chấn thương đụng dập tuỵ

  • D. 

   D-Vết thương tuỵ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 11. 
  Trong các nguyên nhân của nang giả tuỵ, viêm tuỵ (cấp hay mãn) chiếm:
  • A. 

   A-10%

  • B. 

   B-30%

  • C. 

   C-50%

  • D. 

   D-70%

  • E. 

   E-90%

Back to Top Back to top