Nabi Nuh Alaihi Salam

10 Pertanyaan | Total Attempts: 325

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Nabi Nuh Alaihi Salam

Klik mulai untuk menjawab pertanyaan seputar kisah nabi Nuh alaihi salam !


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Setelah nabi Adam wafat anak cucu Adam masih menyembah ………
  • A. 

   Matahari

  • B. 

   Bintang

  • C. 

   Allah SWT

 • 2. 
  2. Makhluk Allah yang sudah pasti akan masuk neraka karena kedurhakaannya ialah ……
  • A. 

   Adam AS

  • B. 

   Setan

  • C. 

   Malaikat

 • 3. 
  3. Setan akan selalu berusaha menjerumuskan manusia agar …………dari ajaran Allah
  • A. 

   Berpaling

  • B. 

   Tunduk

  • C. 

   Mendekat

 • 4. 
  4. Azab yang akan ditimpakan kepada orang yang tidak mau beriman kepada nabi Nuh ialah ………
  • A. 

   Gempa bumi

  • B. 

   Angin topan

  • C. 

   Banjir

 • 5. 
  5. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah selama …………tahun
  • A. 

   250

  • B. 

   750

  • C. 

   950

 • 6. 
  6. Pada mulanya mereka hanya menggambar wajah pemimpin mereka tapi akhirnya mereka membuat   .……..dan menyembahnya
  • A. 

   Patung

  • B. 

   Makanan

  • C. 

   Cerita

 • 7. 
  7. Ketika banjir besar, Anak nabi Nuh  berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atas………
  • A. 

   Bangunan

  • B. 

   Gunung

  • C. 

   Atap rumah

 • 8. 
  8. Sebelum ditenggelamkan banjir, Allah menimpakan kepada mereka …………yang panjang
  • A. 

   Kemarau

  • B. 

   Halilintar

  • C. 

   Angin topan

 • 9. 
  9. Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar di  ……
  • A. 

   Dataran rendah

  • B. 

   Atas gunung

  • C. 

   Laut

 • 10. 
  10. Anak Nabi Nuh yang ikut tenggelam bernama ………
  • A. 

   Idris

  • B. 

   Saman

  • C. 

   Kan'an

Back to Top Back to top