Nabi Ibrahim Alaihi Salam

10 Pertanyaan | Total Attempts: 152

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Nabi Ibrahim Alaihi Salam

Klik mulai untuk menjawab pertanyaan seputar kisah nabi Ibrahim alaihi salam !


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ayah nabi Ibrahim bernama ……
  • A. 

   Ismail

  • B. 

   Azar

  • C. 

   Sulaiman

 • 2. 
  2. Pekerjaan ayah nabi Ibrahim as ialah ………
  • A. 

   Nelayan

  • B. 

   Pedagang

  • C. 

   Pembuat patung

 • 3. 
  3. Kaum nabi Ibrahim ialah bangsa……
  • A. 

   Quraisy

  • B. 

   Babilon

  • C. 

   Ninawa

 • 4. 
  4. Agar selamat dari ancaman Namrudz ibu nabi Ibrahim bersembunyi di dalam……
  • A. 

   Masjid

  • B. 

   Rumah

  • C. 

   Gua

 • 5. 
  5. Yang dihancurkan oleh nabi Ibrahim ialah ………
  • A. 

   Keramik

  • B. 

   Patung

  • C. 

   Gunung batu

 • 6. 
  6. Patung yang terbesar bernama……
  • A. 

   Markum

  • B. 

   Maruk

  • C. 

   Mardub

 • 7. 
  7. Yang digantungkan nabi Ibrahim di leher  patung yang terbesar ialah……
  • A. 

   Pacul

  • B. 

   Kampak

  • C. 

   Palu

 • 8. 
  8. Nabi Ibrahim mengajak Namrudz dan kaumnya untuk menyembah ……
  • A. 

   Patung

  • B. 

   Malaikat

  • C. 

   Allah SWT

 • 9. 
  9. Namrudz menghukum nabi Ibrahim dengan……
  • A. 

   Dibakar api

  • B. 

   Diusir

  • C. 

   Dicambuk

 • 10. 
  10. Namrudz yang dzalim dan perkasa akhirnya mati hanya oleh seekor……
  • A. 

   Nyamuk

  • B. 

   Semut

  • C. 

   Lalat

Back to Top Back to top