My Girlfriend Is A Gumiho Quiz Bowl

35 Questions | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Girlfriend Quizzes & Trivia

Ang My Girlfriend is a Gumiho QUIZ BOWL ay binubuo ng apat parte: 1. �TRUE or FALSE- there's a statement, and you will answer either it is TRUE or FALSE; 2. �Single-Answer Question- you only need to answer each question either A,B,C or D; 3. �Multiple-Answer Question - your answer for each question must be 2 or more; 4. �Fill in the Blanks- there's a question and you need to answer it without any choices. Your answer must be all CAPITALIZE.


Questions and Answers
 • 1. 
  (TRUE or FALSE) Ang My Girlfiend is a Gumiho ay isang South Korean Drama na pinagbidahan ni Lee Seung Gi at Shin Se Kyung.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  (TRUE or FALSE) Ang original channel ng My Girlfriend is a Gumiho ay ang SBS.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  (TRUE or FALSE) Si Shin Min Ah ay isang legendary nineteen-tailed fox sa My Girlfriend is a Gumiho.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  (TRUE or FALSE) Ang birth date ni Lee Seung Gi ay January 14, 1987.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  (TRUE or FALSE) Si No Min Woo ang gumanap sa papel ni Park Dong Ju sa My Girlfriend is a Gumiho.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  (TRUE or FALSE) Ang My Girlfriend is a Gumiho ang kauna-unahang Korean Drama na pinagbidahan ni Shin Min Ah.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  (TRUE or FALSE) Ang My Girlfriend is a Gumiho ay ipinalabas sa South Korea noong August 11, 2010 – September 30, 2010.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  (TRUE or FALSE) Si Boo Sung Chul ang writer ng My Girlfriend is a Gumiho.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  (TRUE or FALSE) Promise ang title ng isa sa mga OST ng My Girlfriend is a Gumiho na kinanta ni Lee Sun Hee.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  (TRUE or FALSE) Tuwing Wednesday at Thursday noon ipinapalabas ang My Girlfriend is a Gumiho sa South Korea.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  (Single-Answer Question) Ano ang pangalan ni Lee Seung Gi sa Korean Drama na My Girlfriend is a Gumiho?
  • A. 

   A. Ban Doo Hong

  • B. 

   B. Cha Dae Woong

  • C. 

   C. Ban Dae Woong

  • D. 

   D. Cha Doo Hong

 • 12. 
  (Single-Answer Question) Sinong Korean Actress ang gumanap na isang legendary nine-tailed fox sa My Girlfriend is a Gumiho?
  • A. 

   A. Park Shin Hye

  • B. 

   B. Shin Se Kyung

  • C. 

   C. Park Soo Jin

  • D. 

   D. Shin Min Ah

 • 13. 
  (Single-Answer Question) Ano ang trabaho ni Park Dong Ju noong magkakilala sila ni Miho?
  • A. 

   A. Teacher

  • B. 

   B. Police Officer

  • C. 

   C. Veterinarian

  • D. 

   D. Doctor

 • 14. 
  (Single-Answer Question) Anong date ipinalabas sa South Korea ang My Girlfriend is a Gumiho?
  • A. 

   A. August 11, 2011

  • B. 

   B. August 11, 2008

  • C. 

   C. August 11, 2010

  • D. 

   D. August 11, 2009

 • 15. 
  (Single-Answer Question) Anong date naman ipinalabas sa Pilipinas (ABS-CBN) ang My Girlfriend is a Gumiho?
  • A. 

   A. May 7, 2011

  • B. 

   B. May 8, 2011

  • C. 

   C. May 10, 2011

  • D. 

   D. May 9, 2011

 • 16. 
  (Single-Answer Question) Sinong cast ng My Girlfriend is a Gumiho ang member ng Korean Girl Group na T-ara?
  • A. 

   A. Eunjung

  • B. 

   B. Hyo Min

  • C. 

   C. Shin Min Ah

  • D. 

   D. Park Soo Jin

 • 17. 
  (Single-Answer Question) Sinong cast ng My Girlfriend is a Gumiho ang gumanap sa papel ni Seol Woong sa 2005 Korean Drama na My Girl?
  • A. 

   A. Byeon Hee-bong

  • B. 

   B. Lee Seung Gi

  • C. 

   C. Noh Min Woo

  • D. 

   D. Shin Min Ah

 • 18. 
  (Single-Answer Question) Sino ang kumanta ng isa sa mga OST ng My Girlfriend is a Gumiho na Losing My Mind?
  • A. 

   A. Lee Sun Hee

  • B. 

   B. Lee Seung Gi

  • C. 

   C. Lee Seul Bi

  • D. 

   D. Park Hong

 • 19. 
  (Single-Answer Question) Ano ang binigay ni Miho kay Dae Woong para gumaling ang mga sugat nito at maipagpatuloy ang shooting ng film na ginagawa nito?
  • A. 

   A. Necklace

  • B. 

   B. Tail

  • C. 

   C. Bead

  • D. 

   D. Ring

 • 20. 
  (Single-Answer Question) Ilang araw ang napag-usapan ni Dae Woong at Miho bago kunin ni Miho ang bead kay Dae Woong at tuluyan na siyang maging isang ganap na tao?
  • A. 

   A. 200 days

  • B. 

   B. 75 days

  • C. 

   C. 50 days

  • D. 

   D. 100 days

 • 21. 
  (Multiple-Answer Question) Sinu-sino sa mga cast ng Korean Drama na You're Beautiful ang nag-cameo sa My Girlfriend is a Gumiho?
  • A. 

   UEE

  • B. 

   Park Shin Hye

  • C. 

   Jang Geun Suk

  • D. 

   Lee Hong Ki

  • E. 

   Jung Yong Hwa

 • 22. 
  (Multiple-Answer Question) Anu-ano ang mga awards na napanalunan ni Shin Min Ah sa My Girlfriend is a Gumiho?
  • A. 

   2010 SBS Drama Awards - Best Actress, Drama Special (My Girlfriend is a Nine-Tailed 2010 SBS Drama Awards - Best Actress, Drama Special

  • B. 

   2010 SBS Drama Awards: New Star Award

  • C. 

   2010 SBS Drama Awards - Top Ten Stars

  • D. 

   2010 SBS Drama Awards - Best Couple Award with Lee Seung Gi

 • 23. 
  (Multiple-Answer Question) Anu-ano sa mga sumusunod ang HINDI OST ng My Girlfriend is a Gumiho?
  • A. 

   That Man

  • B. 

   Look at Me

  • C. 

   Promise

  • D. 

   Trap

 • 24. 
  (Multiple-Answer Question) Mga movie na pinagbidahan ni Shin Min Ah:
  • A. 

   The Naked Kitchen

  • B. 

   100 Days with Mr. Arrogant

  • C. 

   The Beast and the Beauty

  • D. 

   My Girl

 • 25. 
  (Multiple-Answer Question) Writers ng My Girlfriend is a Gumiho:
  • A. 

   Hong Seung Gi

  • B. 

   Hong Min Ah

  • C. 

   Hong Jung Eun

  • D. 

   Hong Mi Ran