Tri Thức Tôn GIáo - Vui Học Docat

20 Questions | Total Attempts: 97

SettingsSettingsSettings
Tri Thc Tn GIo - Vui Hc Docat - Quiz

Bạn thân mến! Chắc hẳn bạn đã học hành rất chăm chỉ và nghiên cứu Docat rất nghiêm túc, chắc hẳn bạn đang nóng lòng chờ đợi Đêm thi Vòng Loại Docat sẽ diễn ra vào thứ 3 ngày 7/5 tới đây. Nhưng trước tiên, hãy cùng thử sức với 20 câu hỏi của chương 2 và chương 3, do Ban Tri Thức cộng đoàn Phanxico Assidi và Phaolo biên soạn nhé!  Các bạn nhớ theo dõi trang sự kiện thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất về cuộc thi và thử sức với những bộ câu hỏi do Ban Tri thức các Cộng đoàn biên soạn nhằm chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi nha!  Thân mến! 


Questions and Answers
 • 1. 
  Trọng tâm của giáo huấn xã hội Công Giáo là gì?
  • A. 

   Xã hội

  • B. 

   Giáo hội

  • C. 

   Con người

  • D. 

   Luật

 • 2. 
  Học thuyết xã hội của Giáo hội có mấy mục đích?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  Đức tin Ki tô Giáo rút ra một số nguyên tắc , chuẩn mực và nhận định về giá trị , mà có thể mang đến một trật tự xã hội tự do và công bằng từ quan điểm nào?
  • A. 

   A.Quan điểm về sự liên đới

  • B. 

   B.Quan điểm về phẩm giá con người  

  • C. 

   C.Quan điểm về sự sống

  • D. 

   D.Tất cả đều đúng

 • 4. 
  Theo GH Benedicto XVI , tâm điểm của học thuyết xã hội của Giáo hội là gì?
  • A. 

   A.Đoàn kết

  • B. 

   B.Cầu nguyện

  • C. 

   C.Hy sinh

  • D. 

   D.Bác ái

 • 5. 
  Huấn quyền của Giáo hội là gì?
  • A. 

   A.Là lời giảng dạy của Giáo Hội

  • B. 

   B.là Giáo Hoàng và các Giám Mục hiệp thông với Ngài liên tục hướng dẫn Giáo hội và loài người về những đòi hỏi cần thiết để xây dựng xã hội.

  • C. 

   C. Là những lời chỉ giảng dạy những điều đã được trao ban cho mình , không ở trên lời Chúa mà chỉ phục vụ Lời Chúa.    

  • D. 

   D.Tất cả đều đúng.

 • 6. 
  Ai quyết định nội dung của học thuyết xã hội của Giáo Hội?
  • A. 

     a.Đức Giáo Hoàng  

  • B. 

   B.Các Công Đồng

  • C. 

   C.Đức Giáo Hoàng và  Giám Mục đoàn  

  • D. 

   D.Tất cả mọi người thuộc Giáo Hội

 • 7. 
  Dấu hiệu và phương tiện kết nối mật thiết với Thiên Chúa và hợp nhất với toàn thể loài người là gì?
  • A. 

   A.Tình yêu

  • B. 

   B.Giáo hội

  • C. 

   Bác ái

  • D. 

   D.Bí tích

 • 8. 
  Khi áp dụng học thuyết xã hội, Giáo hội trở thành gì của những người không thể lên tiếng cũng như bị ảnh hưởng do những hành động và cơ chế bất công? Chọn đáp án sai
  • A. 

   A.Trạng sư

  • B. 

   B.Người bào chữa

  • C. 

   C.Người dẫn đường  

  • D. 

   D.a và b đều đúng

 • 9. 
  Mục tiêu cuối cùng của Giáo hội là công bằng
  • A. 

   A.Đúng  

  • B. 

   B.Sai

 • 10. 
  Phát biểu sau đúng hay sai? Phải đặt trợ giúp phát triển, lòng bác ái, tình thương người lân cận lên trên cả tuyên xưng đức Tin.Tách rời thông điệp xã hội của Tin Mừng khỏi sứ điệp đức tin của Tin Mừng chẳng khác nào chia tách Tin Mừng của Đức Kito làm đôi.
  • A. 

   A.Đúng  

  • B. 

   B.Sai

 • 11. 
  “Imago dei” nghĩa là gì?
  • A. 

   Hữu thể xã hội

  • B. 

   Hình ảnh của Thiên Chúa

  • C. 

   Tế bào nguyên thủy

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Thành phần nào của Hội thánh có thể can thiệp trực tiếp vào chính trị?
  • A. 

   Giáo hoàng

  • B. 

   Linh mục

  • C. 

   Những giáo dân dấn thân vào lĩnh vực đó

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Câu “ Điều ác là vắng bóng điều thiện là câu nói của ai”
  • A. 

   Thánh Augustino

  • B. 

   ĐGH Benedicto XVI

  • C. 

   Thánh Toma Aquino

  • D. 

   ĐGH Phanxico

 • 14. 
  Hạt nhân của sự gây rối và phá hoại là gì?
  • A. 

   Tự do

  • B. 

   Tội lỗi

  • C. 

   Con người

  • D. 

   Ma quỷ

 • 15. 
  Tự do có thể mang bao nhiêu ý nghĩa? 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  “ Con người được tự do, nhưng tự do của con người có một ……”
  • A. 

   Sự trói buộc

  • B. 

   Mục đích

  • C. 

   Trách nhiệm

  • D. 

   Giới hạn

 • 17. 
  Theo lời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II: Đâu là “ Cột mốc quan trọng trên con đường thăng tiến luân lí của nhân loại”?
  • A. 

   Học thuyết xã hội

  • B. 

   Công bằng xã hội

  • C. 

   Cộng đồng học

  • D. 

   Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền

 • 18. 
  Giữa con người có những khác biệt căn bản nào không?
  • A. 

  • B. 

   Không

 • 19. 
  “ Trật tự của vật thể phải phụ thuộc vào trật tự của con người, chứ không được đảo ngược lại” được trích từ công đồng nào?
  • A. 

   Công đồng Vaticano I

  • B. 

   Công đồng Vaticano II

  • C. 

   Công đồng Ê-phê-xô

  • D. 

   Công đồng Nixea

 • 20. 
  Tính thống nhất của con người bao hàm điều gì?
  • A. 

   Thân xác và linh hồn

  • B. 

   Duy vật và duy tâm

  • C. 

   Tinh thần và vật chất

  • D. 

   Cả ba đều sai

Back to Top Back to top