Multiple Choice Hh1 VØ-b Maj

17 Sprgsml | Total Attempts: 208

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Multiple Choice Hh1 VØ-b Maj

Der er ialt 20 sprøgsmål med 4 svarmuligheder udfor hvert spørgsmål. Du har ialt 20 minutter til at svare på alle spørgsmål. Held og lykke :-)


Questions and Answers
 • 1. 
  En produktionsvirksomhed er karakteriseret ved:
  • A. 

   At den finder de rigtige produkter hos de rigtige producenter

  • B. 

   Den har 3 former for lagre: råvarelager, lager af varer under fremstilling og færdigvarelager.

  • C. 

   At den ikke producerer og forhandler varer, men udfører forskellige arbejdsopgaver for sine kunder/klienter

  • D. 

   At den indkøber forskellige varer som den sælger videre til sine kunder

 • 2. 
  En virksomheds ejerform omfatter IKKE: 
  • A. 

   Enkeltmandsvirksomhed

  • B. 

   Grosistvirksomhed

  • C. 

   Interessentselskab.

  • D. 

   Aktieselskab

 • 3. 
  Den øverste myndighed i et aktieselskab er:
  • A. 

   Direktøren

  • B. 

   Bestyrelsen

  • C. 

   Generalforsamlingen

  • D. 

   Direktionen

 • 4. 
  Dækningsbidraget pr. enhed beregnes som
  • A. 

   Omsætning - variable omkostninger

  • B. 

   Salgspris - variable enhedsomkostninger

  • C. 

   Dækningsbidrag – kapacitetsomkostninger

  • D. 

   Salgspris - kapacitetsomkostninger pr. enhed

 • 5. 
  Nulpunktsafsætning er en beregning af, hvor meget der mindst skal afsættes af en vare, før virksomheden
  • A. 

   Får dækket sine samlede omkostninger

  • B. 

   Får dækket sine variable omkostninger

  • C. 

   Får dækket sine finansielle omkostninger

  • D. 

   Får dækket sine afskrivninger

 • 6. 
  Interessentmodellen omfatter:
  • A. 

   De interessegrupper som yder forskellige bidrag til virksomheden

  • B. 

   De interessenter som kræver forskellige former for belønning fra virksomheden

  • C. 

   De interessegrupper som yder forskellige bedrag til virksomheden og som kræver forskellige former for belønning fra virksomheden for deres indsats.

  • D. 

   De interessegrupper der modtager udbytte fra vriksomheden

 • 7. 
  Stakeholder value betyder:
  • A. 

   At virksomheden forsøger at skabe værdi for både dens interessenter og sig selv.

  • B. 

   At virksomheden forsøger at skabe værdi for samfundet

  • C. 

   At alle ejere får lige stor andel af overskuddet

  • D. 

   At virksomheden forsøger at skabe størst mulig værdi for sine ejere.

 • 8. 
  En indbetaling opstår, når
  • A. 

   Virksomheden modtager penge for de solgte varer

  • B. 

   Virksomheden sælger og leverer varer.

  • C. 

   Virksomheden afgiver et tilbud til kunden.

  • D. 

   Virksomheden sælger en vare

 • 9. 
  Følgende er eksempler på efterspørgselsdeterminanter
  • A. 

   Pris, kvalitet, mode, vejr og kundens højde

  • B. 

   Reklame, kvalitet, samfundsøkonomien og kundens vægt

  • C. 

   Pris, kvalitet, reklame og kundens indtægt

  • D. 

   Pris, kvalitet, reklame og kundens øjenfarve

 • 10. 
  En virksomheds handlingsparametre er de faktorer, der
  • A. 

   Påvirker, hvilke varer virksomheden indkøber til sit lager

  • B. 

   Påvirker afsætningen, og som er bestemt af omverdenen

  • C. 

   Påvirker afsætningen, og som virksomheden selv kan påvirke

  • D. 

   Påvirker afsætningen og som kunden kan påvirke

 • 11. 
  Regnskabsåret skal omfatte en periode på
  • A. 

   6 måneder

  • B. 

   12 måneder

  • C. 

   Det bestemmer virksomheden selv

  • D. 

   3 måneder

 • 12. 
  Børsnoterede selskaber tilhører regnskabsklasse
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 13. 
  Årsrapporten skal indeholde samtlige forhold, der er indtruffet i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Dette princip kaldes:
  • A. 

   Periodiceringsprincippet

  • B. 

   Betalingsprincippet

  • C. 

   Going-concern princippet

  • D. 

   Indkomstprincippet

 • 14. 
  Ved opstilling af resultatopgørelsen kan man vælge imellem
  • A. 

   Kontoform eller beretningsform

  • B. 

   Internt eller til eksternt brug

  • C. 

   Overskueligt eller væsentligt

  • D. 

   Artsopdelt eller funktionsopdelt

 • 15. 
  Årsrapportens opstilling samt metoder til værdiansættelse må ikke ændre fra år til år. Dette princip kaldes:
  • A. 

   Væsentlighedsprincippet

  • B. 

   Klarhedsprincippet

  • C. 

   Rapporteringsprincippet

  • D. 

   Kontinuitetsprincippet

 • 16. 
  Årsrapporten skal udarbejdes under den forudsætning, at virksomheden fortsætter sin drift. Dette princip kaldes
  • A. 

   Klarhedsprincippet

  • B. 

   Væsentlighedsprincippet

  • C. 

   Going-concern princippet

  • D. 

   Kontinuitetsprincippet

 • 17. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top