Multimedija - II Kolokvijum

89 Questions | Total Attempts: 473

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Multimedija - II Kolokvijum

Simulacija pitanja za drugi kolokvijum iz multimedije


Questions and Answers
 • 1. 
  Skraćenica HTML označava:
  • A. 

   HyperText Markup Language

  • B. 

   HyperTransform Markup Language

  • C. 

   HighTransform Markup Language

 • 2. 
  Standardizovani jezik koji se koristi pri strukturiranju tekstova, medija i ugrađenih objekata u Web stranice i elektronsku poštu je:
  • A. 

   VRML

  • B. 

   SWRL

  • C. 

   HTML

 • 3. 
  HTML znakovi se nazivaju:
  • A. 

   Marks

  • B. 

   Tags

  • C. 

   Flags

 • 4. 
  Za izgled i položaj Web stranice koristi se:
  • A. 

   CSS

  • B. 

   JavaScript

  • C. 

   DOM

 • 5. 
  Za omogućavanje dinamičnosti i interaktivnosti na Web prezentacijama koristi se:
  • A. 

   CSS

  • B. 

   JavaScript

  • C. 

   DOM

 • 6. 
  Veza između skripta i elemenata na stranici označava se:
  • A. 

   CSS

  • B. 

   JavaScript

  • C. 

   DOM

 • 7. 
  Skraćenica SGML označava:
  • A. 

   Standard Generalized Markup Language

  • B. 

   Standard Global Markup Language

  • C. 

   Standard Group Markup Language

 • 8. 
  Skraćenica XHTML označava:
  • A. 

   Extensible HyperText Markup Language

  • B. 

   EXpandable HyperText Markup Language

  • C. 

   Executable HyperText Markup Language

 • 9. 
  Skraćenica DHTML označava:
  • A. 

   Dynamic HyperTransform Markup Language

  • B. 

   Dynamic HighTransform Markup Language

  • C. 

   Dynamic HyperText Markup Language

 • 10. 
  Tag "<h3>" označava:
  • A. 

   Hover

  • B. 

   Heading

  • C. 

   Header

 • 11. 
  Komentari u HTML-u se označavaju:
  • A. 

  • B. 

  • C. 

 • 12. 
  Koji tag definiše boju pozadine:
  • A. 

   < body color="" >

  • B. 

   < body backgroundcolor="" >

  • C. 

   < body bgcolor="" >

 • 13. 
  Kojim tagovima će biti ispisan tekst paragrafa "typewriter" fontom:
  • A. 

   < p > < tt > Ovo je paragraf < /tt > < /p >

  • B. 

   < p > < tt > Ovo je paragraf < /p > < /tt >

  • C. 

   < p > < t > Ovo je paragraf < /t > < /p >

 • 14. 
  Kojim tagovima će biti ispisan tekst "bold", "italic" i "underline":
  • A. 

   < b >< i >< u > < /u >< /i >< /b >

  • B. 

   < b >< i >< u > < /b >< /u >< /i >

  • C. 

   < b >< u >< i > < /b >< /u >< /i >

 • 15. 
  Tagovi za uređene liste su:
  • A. 

   < ul >< /ul >

  • B. 

   < ol >< /ul >

  • C. 

   < li >< /li >

 • 16. 
  Tagovi za neuređenu i umetnutu listu su:
  • A. 

   < ul > < li > < li > < ul > < li > < li > < ul > < ul >

  • B. 

   < ul > < li > < li > < li > < /li > < li > < /li > < /ul >

  • C. 

   < ul > < li > < li > < li > < /li > < /li > < /li > < /ul >

 • 17. 
  Tagovi za kombinovanu listu su:
  • A. 

   < ul > < li > < /li > < li > < /li > < li > < /li > < /ul >

  • B. 

   < ol > < li > < /li > < ul > < li > < /li > < /ul > < /ol >

  • C. 

   < ol > < li > < li > < li > < /li > < /li > < /li > < /ol >

 • 18. 
  Tag za ubacivanje slike "Sunset.jpg" je:
  • A. 

   < img source="Sunset.jpg" >

  • B. 

   < imgage src="Sunset.jpg" >

  • C. 

   < img src="Sunset.jpg" >

 • 19. 
  Tag "< img align= "middle" src= "filename.gif">":
  • A. 

   Postavlja sliku na sredinu stranice

  • B. 

   Poravnava tekst sa sredinom slike

  • C. 

   Poravnava sliku sa sredinom teksta

 • 20. 
  Tagovi za link su:
  • A. 

   < a > < /a >

  • B. 

   < ahref > < /a >

  • C. 

   < a href > < /a >

 • 21. 
  Link iz foldera nižeg nivoa, ka folderu višeg nivoa je:
  • A. 

   < a href="../../home.html"> < /a >

  • B. 

   < a href="index.html"> < /a >

  • C. 

   < a href="root/index.html "> < /a >

 • 22. 
  Tag "< a href="Sunset.jpg">":
  • A. 

   Postavlja sliku kao dugme

  • B. 

   Otvara sliku nakon klika

  • C. 

   Postavlja sliku kao dugme i otvara istu sliku u novom prozoru

 • 23. 
  Heksadecimalna vrednost "#FFFF00" označava boju:
  • A. 

   žutu

  • B. 

   Plavu

  • C. 

   Roze

 • 24. 
  Heksadecimalna vrednost "#FFCCCC" označava boju:
  • A. 

   žutu

  • B. 

   Zelenu

  • C. 

   Roze

 • 25. 
  Heksadecimalna vrednost "#663300" označava boju:
  • A. 

   žutu

  • B. 

   Braon

  • C. 

   Roze

Back to Top Back to top