Lambang Unsur

35 Pertanyaan
 Quizzes & Trivia

KD 3.2Materi Pokok: Lambang UnsurKimia SMK kelas X

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Benar atau salah?Penulisan lambang unsur menggunakan satu huruf pertama nama latin unsur tersebut?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  H
  • A. 

   Hidrogen

  • B. 

   Helium

  • C. 

   Helena

  • D. 

   Natrium

 • 3. 
  Litium
  • A. 

   L

  • B. 

   Li

  • C. 

   Lt

  • D. 

   Lm

 • 4. 
  Natrium
  • A. 

   Na

  • B. 

   N

  • C. 

   Nt

  • D. 

   Nm

 • 5. 
  K
  • A. 

   Kalium

  • B. 

   Kalsium

  • C. 

   Karbon

  • D. 

   Kobalt

 • 6. 
  Lambang unsur  dari Magnesium
 • 7. 
  Nama unsur dari Ca adalah
 • 8. 
  Lambang unsur dari Barium adalah
 • 9. 
  Nama unsur dari Sr
 • 10. 
  Ra
  • A. 

   Radium

  • B. 

   Radon

  • C. 

   Rodium

  • D. 

   Natrium

 • 11. 
  B
  • A. 

   Boron

  • B. 

   Barium

  • C. 

   Bromin

  • D. 

   Berilium

 • 12. 
  Lambang unsur Aluminium
 • 13. 
  Galium
  • A. 

   G

  • B. 

   Ga

  • C. 

   Gi

  • D. 

   Gl

 • 14. 
  Lambang unsur dari Indium adalah
 • 15. 
  Lambang unsur dari Talium adalah
 • 16. 
  Nama unsur dari C adalah
 • 17. 
  Silikon
  • A. 

   Si

  • B. 

   S

  • C. 

   So

  • D. 

   Sk

 • 18. 
  Nama unsur dari Ge adalah
 • 19. 
  Timah
  • A. 

   Sn

  • B. 

   Pb

  • C. 

   Ag

  • D. 

   Au

 • 20. 
  Timbal
  • A. 

   Sn

  • B. 

   Pb

  • C. 

   Ag

  • D. 

   Au

 • 21. 
  Tembaga
  • A. 

   Cu

  • B. 

   Sn

  • C. 

   Pb

  • D. 

   Au

 • 22. 
  Emas
  • A. 

   Au

  • B. 

   Sn

  • C. 

   Pb

  • D. 

   Cu

 • 23. 
  Nitrogen
  • A. 

   N

  • B. 

   Ni

  • C. 

   No

  • D. 

   Nt

 • 24. 
  Lambang unsur dari Fosfor adalah
 • 25. 
  Arsen
  • A. 

   A

  • B. 

   As

  • C. 

   Ar

  • D. 

   An

 • 26. 
  Nama unsur dari Bi adalah
 • 27. 
  Antimon
  • A. 

   Sb

  • B. 

   An

  • C. 

   At

  • D. 

   Bs

 • 28. 
  Lambang unsur dari oksigen adalah
 • 29. 
  Lambang unsur dari Belerang adalah 
 • 30. 
  Fl adalah lambang unsur dari Flor
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 31. 
  Lambang unsur dari Klor adalah
 • 32. 
  B adalah lambang unsur dari Bromin,
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 33. 
  I adalah lambang unsur dari Yodium
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 34. 
  Neon dilambangkan dengan N dalam sistem periodik unsur.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 35. 
  He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn adalah lambang unsur yang masuk dalam golongan gas mulia.
  • A. 

   True

  • B. 

   False