መገምገሚ ብቕዓት ዝኸውን: መርመራ ወደ መዝሙር

25 Questions | Total Attempts: 121

SettingsSettingsSettings
Please wait...
መገምገሚ ብቕዓት ዝኸውን: መርመራ ወደ መዝሙር

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ: ኣሜን!ኣብ ሸውዓተ ክፋል ተመቓቒሉ ብራድዮ መገዲ ህይወት ዝቐረበ ትምህርቲ ወደ መዝሙር ብረድኤት እግዚኣብሄር ተወዲኡ'ሎ። እቲ ኣብ ልብኹም ሰፊሩ ዘሎ ፈተናን መርመራን ክገልጾ ዘይክእል ናይ ህይወት ለውጢ እቲ ዝያዳ ዘገድስ ንሱ እዩ። ብገለ መዳዩ ግን ከኣ: ብሓቂ ዶ ኸ እቲ ዝግብኣኒ ፍልጠት ሒዘ ኣለኹ'የ ኢልና ንገዛእ ርእስና ከነዋጥር ድማ ሰናይ እዩ። ኣብዚ መገምገሚ ብቕዓት እዚ 25 ሕቶታት ተዳልዩ'ሎ። ብምሉኡ እቲ ሕቶ ካብቲ ዝተመሃርናዮ ዝወጸ እዩ።  መሕለፊ 70 ካብ 100 እዩ። ስለዚ ክንደይ ሒዝኩም ከምዘለኹም ገዛእ ርእስኹም ብቕንዕና ንምግምጋም ሓሊንኩም እቲ ቅኑዕ ዝመስለኩም መልሲ መልሱ። ውጽኢት ስራሕኩም ሽዑ ንሽዑ ክትፈልጡ ኢኹም።ይትባረክ እግዚኣብሄር ኣምላከ ኣበዊነ!ቀሺ ዮናስ ወልደሩፋኤል 


Questions and Answers
 • 1. 
  ወደ መዝሙር ንዝብል ቃል ብቛንቋ ግሪኽ ኣየናይ ቃል እዩ ዝገልጾ
  • A. 

   ማተተስ

  • B. 

   ማለለስ

  • C. 

   ማሰለስ

  • D. 

   ተተማስ

 • 2. 
  ብዛዕባ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ርድኢት እምነት: ዝተፈጥረ እምበር ዘይተወልደ ዝብል'ዩ።
  • A. 

   ጌጋ

  • B. 

   ቅኑዕ

 • 3. 
  ፊተውራሪ ሓሳማ ራካ ኣብታ ዛንታ ኤርትራ እትብል መጽሓፎም ከምዝገልጽዎ: ህዝቢ ኤርትራ ብኽንደይ ዓሌታት ዝቖመ ህዝቢ እዩ?
  • A. 

   56

  • B. 

   65

  • C. 

   91

  • D. 

   19

 • 4. 
  ኣብ ወደ ከለ ዞባ ደቡብ ዝተረኽበ ኣሰረ ጥንቲ፣ ኤልሙቓሕ ዝበሃል ጣኦታዊ ኣምላኽ እዩ
  • A. 

   ጌጋ

  • B. 

   ቅኑዕ

 • 5. 
  ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሓበሻ ርእሳ ክኢላ ብናታ ፓትርያርክ ክትምራሕ ካብ እትጅምር ክንደይ ጌራ ኣላ?
  • A. 

   ክልተ ሽሕ ዓመታት

  • B. 

   ካብ ምጅማር ክርስትና ኣትሒዛ

  • C. 

   57 ዓመታት

  • D. 

   67 ዓመታት

 • 6. 
  ወደ መዝሙር ዝብል ቃል በቲ ናይ ግሪኽ ኣበሃህላኡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ፍጹም ኣይተጠቕሰን። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ንኽንደይ ግዜ ተጠቒሱ'ሎ
 • 7. 
  ወደ መዝሙር ማለት እንታይ ማለት እዩ?
  • A. 

   ብቓልን ብግብርን ንመምህሩ ዝመስል ተመሃሪ: ተኸታሊ ወይ ሰዓቢ ማለት እዩ

  • B. 

   ተማሂሩ ዝወድአ እሞ ተመሊሱ ንመምህሩ መምህር ዝኸውን

  • C. 

   ሰንበተ ሰንበት ከየባተኸ ኣብ ቤተክርስቲያን ዝሰብኽ

  • D. 

   ምስቶም ብመዝሙር ዘገልግሉ ኮይኑ ዘገልግል

 • 8. 
  እዚ እተንብቦስ ተስተውዕሎ ዶ ኣለኻ ኢሉ ነቲ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ዝሓተቶ ሊቀ ዲያቆናት ወ ቀዳሜ ሰማእት ቅዱስ እስጢፋኖስ እዩ
  • A. 

   ጌጋ

  • B. 

   ቅኑዕ

 • 9. 
  ዓስተር ዝበሃል ጣኦት ኣምላኽ እንታይ ነበረ?
  • A. 

   ኮኾብ

  • B. 

   ወርሒ

  • C. 

   ጸሓይ

  • D. 

   ምድሪ

 • 10. 
  ፖሳይደን ዝበሃል ጣኦት ኣምላኽ ባሕሪ ተባሂሉ ይምለኽ ነበረ።
  • A. 

   ቅኑዕ

  • B. 

   ጌጋ

 • 11. 
  እምነተ ክርስትና ብወግዒ እምነተ ህዝብና ክኸውን ዝገበሩ ኣባ ሰላማ (ፍረሚናጦስ) ውዲ ኣየነይቲ ሃገር ነበሩ?
 • 12. 
  ጉባኤታት: ኒቅያ: ቍስጥንጥያን ኤፌሶንን (እቲ ኦሬንታል ኣብያተ ክርስቲያን ዝቕበላኦ ሰለስተ ቀዳሞት ጉባኤታት) ተኻይዱ ክሳዕ ዝውዳእ: እምነተ ክርስትና ገና ኣብ ህዝብና ብወግዒ ኣይተኣወጀን ነበረ።  
  • A. 

   ጌጋ

  • B. 

   ቅኑዕ

 • 13. 
  ኣብ ሸውዓቲኡ ክፋል ትምህርትና ዘንበብናያ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ እትርከብ ምዕራፍ: ምዕራፍ ክንደይ ነበረት
  • A. 

   45

  • B. 

   55

  • C. 

   40

  • D. 

   50

 • 14. 
    ከም  ------- ክሰምዕ ንእዝነይ ኣንቅሖ
 • 15. 
  እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይረድኣኒ እዩ እሞ፡ ስለዚ ----------ኣይበልኩን
 • 16. 
  ኣብ ሞንጎ ኣዕማደ ምስጢርን ምስጢራተ ቤተክርስቲያንን ዘሎ መሰረታዊ ፍልልይ እንታይ እዩ?
  • A. 

   ኣዕማደ ምስጢር ትምህርቲ መሰረተ እምነት ክኸውን ከሎ: ምስጢረ ቤተክርስቲያን ከኣ ነቲ ዝኣመንናሉ ብኸመይ ከም እነተግብሮ ዝምህር እዩ

  • B. 

   ምስጢረ ቤተክርስቲያን ትምህርቲ መሰረተ እምነት ክኸውን ከሎ: ኣዕማደ ምስጢር ከኣ ነቲ ዝኣመንናሉ ብኸመይ ከም እነተግብሮ ዝምህር እዩ

  • C. 

   ፍልልይ ዝበሃል የብሉን

  • D. 

   ኣብ ኦርቶዶክስ ጥራይ ዝርከብ ትምህርቲ እዩ

 • 17. 
  ቅድሚ 500 ዓመታት ኣቢላ ዝተጻሕፈት "ኤርትራ ብዘመን ባሕረ ነጋሲ" እትብል መጽሓፍ ከም እትምስክሮ: ህዝብና ቃልኪዳን ኣኽቢሩ ዝነብር ህዝቢ ነበረ።
  • A. 

   ጌጋ

  • B. 

   ቅኑዕ

 • 18. 
    እቲ ብጸልማት ዚመላለስ ብርሃን ከኣ ዚስእን፡ እንታይ ክገብር ከምዝግብኦ እዩ እቲ ካብ ትንቢት ኢሳይያስ ብቐጻሊ ነንብቦ ዝነበርና ምዕራፍ ዝምዕድ?
  • A. 

   ኣብ ስም እግዚኣብሄር ይወከል፡ ኣብ ኣምላኹውን ይጸጋዕ

  • B. 

   ኣብ ስም ቅዱሳን ይወከል: ኣብ ኣምላኹ'ውን ይጸጋዕ

  • C. 

   ኣብ ስም እግዚኣብሄር ይወከል: ኣብ ቅዱሳን'ውን ይጸጋዕ

  • D. 

   ኣብ ስም እግዚኣብሄር ይጸጋዕ: ኣብ ቅዱሳን'ውን ይወከል

 • 19. 
  ንድኹም ብቓል ገይረ ምጽንናዕ ምእንቲ ኽፈልጥሲ፡ እግዚኣብሄር ኣምላኽ  -------  ሀበኒ።  
 • 20. 
  ህይወት ደቀ መዛሙርቲ ጐይታ ኣብ ኣርባዕቲኡ ወንጌላትን ኣብ ግብረ ሃዋርያትን ክንርእዮ ከለና መሰረታዊ ፍልልይ ንርእየሉ ኢና: እንታይ'ዩ እቲ ፍልልይ?
  • A. 

   ኣብ ወንጌላት ስጋውነት ዝዓብለሎ ዘይበሰለ መንፈሳውነት ኢና ንርኢ

  • B. 

   ኣብ ግብረ ሃዋርያት ስጋውነት ዝዓብለሎ ዘይበሰለ መንፈሳውነት ኢና ንርኢ

  • C. 

   ዝኾነ ፍልልይ ኣይንርእን ኢና

Back to Top Back to top