Geografi - Europa

35 frćgor | Total Attempts: 88

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Geografi - Europa

.


Questions and Answers
 • 1. 
  När något går sonder i småbitar kallas det...(Klicka på alla rätta svar.)
  • A. 

   Vittring

  • B. 

   DalgÄng

  • C. 

   Erosion

  • D. 

   Halvö

 • 2. 
  Det vita på kartan är is och/eller snö.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 3. 
  Den gula färgen visar områden med mycket regn.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 4. 
  Den ljus-blåa färgen på kartan visar berg.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 5. 
  Den gröna färgen på kartan visar skog.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 6. 
  Det finns många öknar i Europa.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 7. 
  Vita björnar kallas isbjörnar.De bor där det finns mycket is.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 8. 
  Det bor isbjörnar i Skandinaviens skogar.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 9. 
  Det bor bruna björnar i Skandinaviens skogar.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 10. 
  När Sverige är kallt och mörkt åker många på sol-semester.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 11. 
  En kulle är lite högre. En liten höjd i landskapet, men lägre än ett berg.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 12. 
  Europa har över 700 000 invånare. Det är många. Men inte lika många som i Asien och i Afrika.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 13. 
  Tätbefolkade = bor i en tält
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 14. 
  Det finns gles-befolkade områden i Europa.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 15. 
  I Europa bor det hundratals miljoner människor. Men Europa är världens näst minsta världsdel. Så många bor tät intill varandra.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 16. 
  Norra Sverige är glest befolkade. Speciellt in i landet (lång ifrån kusten). Få människor bor i Norrlands inland. Där är det nästan obebodda. (Nästan ingen bor där.)
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 17. 
  Europa har många platta områden. Där är det ofta lätt att odla.Sådana områden kallas slätter.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 18. 
  Stället där en flod rinner ut i havet kallas en flodmynning.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 19. 
  En kontinent är ett stort landområde som ligger mellan världshaven.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 20. 
  Ett smalt område som ligger mellan berg kallas en dal.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 21. 
  En dalgång är bästa sättet att gå i en dal.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 22. 
  En vall är en slags mur.Det förhindrar översvämningar.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 23. 
  En stor del av Nederländerna ligger UNDER havsytans nivå. Vallar förhindra översvämning.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 24. 
  Nöta = slita på, gnida
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt

 • 25. 
  En glaciär är en stor, kall och tung massa. Den slipar berggrunden.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Falskt