Instuderingsfrågor - Judendom

35 frgor | Total Attempts: 34

Instuderingsfrgor - Judendom

Instuderingsfrågor inför provet den 9 maj om judendom:Alla provfrågor finns i detta häfte. Men bara 5 av frågorna kommer på provet. GT = Gamla testamentet (den äldsta delen av Bibeln). Obs! Inom parentes () finns sanna ledtrådar/ extra info. De är inte med på provet.


This quiz is in draft mode and is not available yet.