Menadzment Informacionih Tehnologija- 2 Kolokvijum

75 Questions | Total Attempts: 93

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Menadzment Informacionih Tehnologija- 2 Kolokvijum

.


Questions and Answers
 • 1. 
  S kriva predstavlja?
  • A. 

   Zivotni ciklus tehnologije

  • B. 

   Zivotni ciklus proizvoda

  • C. 

   Zivotni ciklus procesa

 • 2. 
  Na ordinati (y-osi) S-krive prikazuje se:
  • A. 

   Tehnološka snaga

  • B. 

   Tehnologija

  • C. 

   Parametar tehnološke snage

 • 3. 
  Prva faza S-krive naziva se:
  • A. 

   Embrionalna faza

  • B. 

   Faza rasta

  • C. 

   Faza razvoja proizvoda

 • 4. 
  S-kriva tokom vremena:
  • A. 

   Prvo raste,dolazi do maksimuma pa potom opada do nule

  • B. 

   Stalno raste i približava se fizičkoj granici

  • C. 

   Povremeno raste,povremeno opada,ali se generalno priblizava fizickoj granici

 • 5. 
  Tehnološki razvoj stimulisan sa >>nauka gura<< rezultovao je:
  • A. 

   Inkrementalnim inovacijama

  • B. 

   Rutinskim inovacijama

  • C. 

   Radikalnim inovacijama

 • 6. 
  Inkrementalna tehnološka poboljšanja imaju:
  • A. 

   Kumulativni efekat

  • B. 

   Selektivni efekat

  • C. 

   Radikalni efekat

 • 7. 
  Kada naučni i tehnički progres dovedo do pojave nove tehnologije stvara se:
  • A. 

   Zrela tehnologija ranjiva na zameni ili zastarevanje

  • B. 

   Turbulencija u novonastalom tehnoloskom sistemu

  • C. 

   Serija inovacija peocesa

 • 8. 
  U ranoj fazi rasta nove tehnologije sledi:
  • A. 

   Veliki broj inovacija proizvoda

  • B. 

   Veliki broj inovacija procesa

  • C. 

   Diskontinuitet u sistemu

 • 9. 
  Kada broj inovacija proizvoda dostigne maksimum nameće se:
  • A. 

   Zamena i diskontinuitet

  • B. 

   Dominantno tehničko rešenje proizvoda

  • C. 

   Migracija na novu tehnologiju

 • 10. 
  Inovacije procesa:
  • A. 

   Namecu dominantno tehnicko resenje proizvoda

  • B. 

   Stvaraju uslove za diskontinuitet tehnologije

  • C. 

   Podržavaju konkurentnost proizvoda snižavanjem cene i podizanjem kvaliteta

 • 11. 
  Tehnološki diskonutuiteti su:
  • A. 

   Danas isto toliko ćesti kao i u 19. i 20. veku

  • B. 

   Nekada bili mnogo češći a danas su relativno retki

  • C. 

   Nekada bili relativno retki a danas su mnogo češći

 • 12. 
  Tehnologija kompanije u embrionalnoj fazi:
  • A. 

   Još ne pokazuje svoj potencijal da utiče na konkurentsku sposobnost kompanije na tržištu

  • B. 

   Pokazuje da ima potencijal da utiče na konkurentsku sposobnost kompanije na tržištu

  • C. 

   Snažno utiče na konkurentsku sposobnost kompanije

 • 13. 
  >>Tehnologija tempa<<:​
  • A. 

   Pokazuje da ima potencijal da utice na konkurentsku sposobnost kompanije na trzistu

  • B. 

   Jos ne pokazuje svoj potencijal da utice na konkurentsku sposobnost kompanije na trzistu

  • C. 

   Ima male mogućnosti da predstavlja snazno konkurentsko oruzje

 • 14. 
  >>Ključna tehnologija<<:
  • A. 

   Ima male mogucnosti da predstavlja snazno konkurentsko oruzje

  • B. 

   Jos ne pokazuje svoj potencijal da utice na konkurentsku sposobnost kompanije na trzistu

  • C. 

   Snazno utice na konkurentsku sposobnost kompanije

 • 15. 
  >>Bazna tehnologija<<:
  • A. 

   Pokazuje da ima potencijal da utice na konkurentsku sposobnost kompanije na trzistu

  • B. 

   Jos ne pokazuje svoj potencijal da utice na konkurentsku sposobnost kompanije na trzistu

  • C. 

   Ima male mogucnosti da predstavlja snazno konkurentsko oruzje

 • 16. 
  Proces tehnoloske inovacije je:
  • A. 

   Slozen komplet aktivnosti kojima se ideje i naucno znanje transformisu u fizicku realnost i stvarne aplikacije

  • B. 

   Sve znanje, proizvodi,procesi,metodologije,alati i sistemi koji se koriste u stvaranju proizvoda ili oslobadjanju usluga

  • C. 

   Multidisciplinarno polje koje integrise nauku i tehniku sa jedne strane i znanje i praksu menadzmenta sa druge strane

 • 17. 
  Primenjeno istrazivanje je:
  • A. 

   Ime za cilj povećavanje naseg opsteg razumevanja prirodnih zakona

  • B. 

   Komplet aktivnosti koji osigurava da potrosaci prihvate novu tehnologiju

  • C. 

   Usmereno na resavanje konkretnih problema drustva

 • 18. 
  Tehnoloski razvoj je:
  • A. 

   Komplet aktivnosti koji pretvara ideje i znanje u fizicki hardver,softver ili usluge

  • B. 

   Komplet aktivnosti vezan za iznosenje proizvoda na trziste

  • C. 

   Komplet aktivnosti vezan za masovnu komverziju ideja ili koncepata u proizvode ili usluge

 • 19. 
  Komercijalno uspesna inovacija je proizvod lancane reakcije koju cine:
  • A. 

   Nauka,Tehnika,Javna politika,Ekonomski kontekst i Informacije

  • B. 

   Naučni prolanalazak,Tehnički razvoj,Preduzetništvo,Menadzment,Prepoznate drustvene potrebe i Pozitivno okruzenje

  • C. 

   Generisanje ideja,Definisanje koncepta,Analiza trzista,Tehnicka analiza, Biznis plan i Razvoj

 • 20. 
  Preduzetnistvo u lancanoj reakciji vodi ka:
  • A. 

   Inkrementalnim inovacijama proizvoda

  • B. 

   Rutinskim inovacijama proizvoda

  • C. 

   Radikalnim inovacijama proizvoda

 • 21. 
  Menadzment u lancanoj reakciji istice potrebu za:
  • A. 

   Stabilnoscu i kontrolom

  • B. 

   Spremnoscu da se preuzme rizik iznosenja proizvoda na trziste

  • C. 

   Ulogom u povezivanju ideja sa trzistem

 • 22. 
  Novi model inovacionog procesa je:
  • A. 

   Liderski, direktan i linearan proces

  • B. 

   Sinhronizovani, interaktivni i nelinearni proces

  • C. 

   Hronoloski,ekonomski opravdan i brz proces

 • 23. 
  Broj objavljenih naucnih radova sa koautorima iz razlicitih zemalja duplira se na svakih:
  • A. 

   20 godina

  • B. 

   5 godina

  • C. 

   10 godina

 • 24. 
  Najkomercijalnije tehnologije danasnjice su upravo one koje su:
  • A. 

   Najkompleksnije

  • B. 

   Najskuplje

  • C. 

   Najdinamicnije

 • 25. 
  U emrionalnoj fazi tehnologije:
  • A. 

   Neophodna je kombinacija preduzetnickog i upravljackog menadzmenta

  • B. 

   Neophodno je da profesionalni menadzment preuzme kontrolu nad poslovanjem

  • C. 

   Preduzetnicki stil upravljanje je neophodan

Back to Top Back to top