Заједничка пољопривредна политика

10 Questions | Total Attempts: 13

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Заједничка пољопривредна политика

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Због чега је успостављена Заједничка пољопривредна политика? Обележите све тачне одговоре:
  • A. 

   Да би се обезбедила довољна количина хране за европско становништво

  • B. 

   Да би се олакшало организовање пољопривредних радника

  • C. 

   Да би се повећао квалитет прехрамбених производа

  • D. 

   Да би Европа постала водећи произвођач млека и млечних производа у свету

  • E. 

   Да би се пољопривредницима обезбедиле сигурне зараде

 • 2. 
  Колики проценат буџета ЕУ се издваја за ЗПП?
  • A. 

   70%

  • B. 

   55%

  • C. 

   48%

  • D. 

   38%

 • 3. 
  Други стуб Заједничке пољопривредне политике односи се на:
  • A. 

   Рурални развој

  • B. 

   Директна давања пољопривредним произвођачима

  • C. 

   Очување животне средине и здравља људи

  • D. 

   Подстицање младих људи да се баве пољопривредом

 • 4. 
  Које преговарачко поглавље у процесу приступања ЕУ се односи на пољопривреду и рурални развој?
  • A. 

   Поглавље 18

  • B. 

   Поглавље 22

  • C. 

   Поглавље 11

  • D. 

   Поглавље 7

 • 5. 
  Које године је дошло до последње реформе ЗПП?
  • A. 

   2014. године

  • B. 

   2013. године

  • C. 

   2003. године

  • D. 

   1992. године

 • 6. 
  Коју функцију има Управа за аграрна плаћања?
  • A. 

   Наплата казни за непоштовање аграрних мера

  • B. 

   Контрола квалитета и географског порекла пољопривредних производа

  • C. 

   Спровођење мера руралног развоја

  • D. 

   Давање могућности корисницима да конкуришу за средства ЕУ

 • 7. 
  Шта мора да поседује сваки производ који се продаје на европском тржишту?
  • A. 

   Таблицу калоријских вредности са тачним садржајем нутритијената изражених у процентима

  • B. 

   Ознаку квалитета

  • C. 

   Доказ да је произведен тзв. зеленом технологијом

  • D. 

   Амбалажу на којој мора да буде застава ЕУ

 • 8. 
  Који услов мора да испуњава пољопривредник да би постао корисник средстава Европског гарантног пољопривредног фонда?
  • A. 

   Мора да се бави пољопривредом дуже од 10 година

  • B. 

   Мора да води рачуна о очувању здравља људи и животиња

  • C. 

   Мора да поседује ознаку за квалитет производа

  • D. 

   Мора да има пребивалиште у руралном пределу државе у којој живи

 • 9. 
  Држава чланица има право да одлучи која институција ће бити надлежна за спровођење правних тековина ЕУ у области ЗПП.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 10. 
  Држава чланица мора да се придржава правила које прописује ЗПП, али и поред тога може имати своју националну политику у области пољопривреде.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно