Политика заштите потрошача

10 Questions | Total Attempts: 12

Settings
Please wait...
Политика заштите потрошача

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Шта је РАПЕKС?
  • A. 

   Систем вансудског решавања спорова са трговцима

  • B. 

   Систем за контролу квалитета производа

  • C. 

   Систем за брзо узбуњивање

  • D. 

   Систем за проверавање безбедности производа

 • 2. 
  Које године је учињен први корак ка успостављању Политике заштите потрошача?
  • A. 

   1975. године

  • B. 

   1992. године

  • C. 

   1952. године

  • D. 

   2001. године

 • 3. 
  Који су циљеви Политике заштите потрошача? Означите све тачне одговоре.
  • A. 

   Стварање јединственог тржишта

  • B. 

   Обезбеђивање информација потрошачима

  • C. 

   Стварање удружења потрошача

  • D. 

   Вођење судских спорова

  • E. 

   Гарантовање и заштита права потрошача

  • F. 

   Активнија улога потрошача

  • G. 

   Антимонополска политика

 • 4. 
  Шта представља ознака „ЦЕ“ на појединим производима?
  • A. 

   Гарантује да је производ проверен у складу са безбедносним прописима ЕУ

  • B. 

   Означава производе који нису безбедни за малу децу

  • C. 

   Потврђује да је производ направљен у ЕУ

  • D. 

   Гарантује да је производ високог квалитета

 • 5. 
  Која је улога Мреже европских центара за заштиту потрошача?
  • A. 

   Омогућaва умрежавање удружењима која се боре за проширење права потрошача

  • B. 

   Пружа бесплатне савете и помоћ потрошачима у вези са њиховим правима

  • C. 

   Има улогу арбитра у вансудским споровима

 • 6. 
  Уговорима ЕУ предвиђено је да државе чланице могу да доносе и строже мере у циљу заштите потрошача, докле год су оне у складу са Уговором. 
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 7. 
  Политиком заштите потрошача потрошачима се гарантују права и приликом куповине преко интернета.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 8. 
  Политика заштите потрошача предвиђа сигурносна правила у области заштите путника у возилу.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 9. 
  Које поглавље правне тековине ЕУ третира заштиту потрошача?
  • A. 

   Поглавље 4

  • B. 

   Поглавље 17

  • C. 

   Поглавље 25

  • D. 

   Поглавље 28

 • 10. 
  Политика заштите потрошача посебно води рачуна о:
  • A. 

   Трговини кућним љубимцима

  • B. 

   Правима осетљивих потрошачких група као што су стари и деца

  • C. 

   Трговини са државама које нису чланице ЕУ

  • D. 

   Производима увезеним из земаља тзв. Трећег света