Социјална политика и запошљавање

10 Questions | Total Attempts: 16

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Социјална политика и запошљавање

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Римским уговором из 1957. обухваћене су обавезујуће одредбе које се односе на (обележите све тачне одговоре):
  • A. 

   Социјално осигурање мигрантских радника

  • B. 

   Програм Европске уније за запошљавање и социјалне иновације

  • C. 

   Европски социјални простор

  • D. 

   Једнаке плате за мушкарце и жене

 • 2. 
  Која тадашња држава чланица ЕУ није потписала Споразум о социјалној политици 1992. године?
  • A. 

   Грчка

  • B. 

   Велика Британија

  • C. 

   Немачка

 • 3. 
  Повеља о основним правима ЕУ је постала део оснивачких уговора ступањем на снагу:
  • A. 

   Уговора из Мастрихта

  • B. 

   Уговора из Амстердама

  • C. 

   Уговора из Лисабона

 • 4. 
  Стратегија развоја из 2010. године носи назив:
  • A. 

   Европа 2010

  • B. 

   Европа 2015

  • C. 

   Европа 2020

 • 5. 
  ЕУ има искључиву надлежност кад је реч о социјалној политици.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 6. 
  Колико људи ЕУ планира да до 2020. године “извуче” из сиромаштва?
  • A. 

   10 милиона

  • B. 

   20 милиона

  • C. 

   75 милиона

 • 7. 
  Које године је Савет министара ЕУ донео први правни инструмент који се бави социјалним укључивањем Рома?
  • A. 

   2013.

  • B. 

   2003.

  • C. 

   1992.

 • 8. 
  Која од следећих околности није директан узрок социјалне угрожености грађана ЕУ?
  • A. 

   Климатске промене

  • B. 

   Економска криза

  • C. 

   Старење становништва

 • 9. 
  Којом се циљном групом примарно бави Фонд за прилагођавање глобализацији?
  • A. 

   Пензионерима

  • B. 

   Особама које су изгубиле посао

 • 10. 
  Којим преговарачким поглављем је обухваћена социјална политика и запошљавање?
  • A. 

   9

  • B. 

   19

  • C. 

   29