Finante @rau

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Elena_ogrezeanu
E
Elena_ogrezeanu
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 703
Questions: 174 | Attempts: 704

SettingsSettingsSettings
Finante @rau - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Type response below

 • 2. 

  Una din urmatoarele categorii de venituri fiscale nu alimenteaza bugetul de stat al Romaniei:

  • A.

   Impozitul pe venitul microintreprinderilor

  • B.

   Taxele vamale

  • C.

   ìmpozitul pe cladiri

  • D.

   Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul perssonal

  Correct Answer
  C. ìmpozitul pe cladiri
  Explanation
  The correct answer is "impozitul pe cladiri." This is because the question asks for a category of fiscal revenues that does not contribute to the state budget of Romania, and "impozitul pe cladiri" refers to the tax on buildings. This tax is collected by local authorities and is used for local budgets, not for the state budget.

  Rate this question:

 • 3. 

  Indicati care din sensurile [prezentate mai jos corespund notiunii de finante publice1. mijloace de interventie a statului in economie2. ansamblul activitatilor desfasurate in sectorul public al economiei3. fonduri banesti la dispozitia statului4. bani si bunuri utilizate pentru functionarea institutiilor publice

  • A.

   1+2+3+4

  • B.

   1+2+4

  • C.

   2+3+4

  • D.

   1+2+3

  Correct Answer
  A. 1+2+3+4
  Explanation
  The correct answer is 1+2+3+4 because all four options accurately describe the concept of public finance. Public finance refers to the government's intervention in the economy through various means, such as taxation, spending, and regulation (option 1). It also encompasses all the activities carried out in the public sector of the economy (option 2). Public finance involves the management of monetary funds by the government (option 3), and it includes the use of money and resources for the functioning of public institutions (option 4). Therefore, all four options are correct in describing the notion of public finance.

  Rate this question:

 • 4. 

  Constituie trasatura a bunurilor publice

  • A.

   Satisfac nevoile individuale

  • B.

   Consumul lor este indivizibil si neconcurential

  • C.

   Antreneaza costuri individuale

  • D.

   Sunt asigurate prin mecanismul pietei

  Correct Answer
  B. Consumul lor este indivizibil si neconcurential
  Explanation
  Bunurile publice se caracterizează prin faptul că consumul lor este indivizibil și neconcurențial. Acest lucru înseamnă că consumul unei persoane nu afectează disponibilitatea sau accesul altor persoane la bunul respectiv. De exemplu, iluminatul stradal este un bun public, deoarece faptul că o persoană beneficiază de iluminatul stradal nu împiedică și alte persoane să beneficieze de același iluminat. De asemenea, bunurile publice sunt finanțate prin mecanismul pietei, adică prin taxe și impozite colectate de la populație.

  Rate this question:

 • 5. 

  Una din urmatoarele afirmatii referitoare la cheltuielile publice nu este adevarata

  • A.

   Se aproba prin lege sub forma credilor bugetare

  • B.

   Se finalizeaza in plati efectuate de stat

  • C.

   Concretizeaza ce de-a doua faza a functiei de repartie a finantelor publice si anume aceea a constituirii fondurilor publice

  • D.

   Prin cheltuieli publice statul acopera necesitatile publice de bunuri si servicii

  Correct Answer
  C. Concretizeaza ce de-a doua faza a functiei de repartie a finantelor publice si anume aceea a constituirii fondurilor publice
  Explanation
  The correct answer is "concretizeaza ce de-a doua faza a functiei de repartie a finantelor publice si anume aceea a constituirii fondurilor publice". This statement is not true because the second phase of the function of public finance is not about the establishment of public funds, but rather the allocation and distribution of those funds for public needs.

  Rate this question:

 • 6. 

  In totalul veniturilor bugetului de stat al Romaniei, ponderea cea mai mare o au 

  • A.

   Veniturile din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

  • B.

   Veniturile din proprietate

  • C.

   Veniturile colectate din impozitele si taxele pe bunuri si servicii

  • D.

   Veniturile din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

  Correct Answer
  C. Veniturile colectate din impozitele si taxele pe bunuri si servicii
  Explanation
  The correct answer is "veniturile colectate din impozitele si taxele pe bunuri si servicii" because it states that the largest share of the state budget revenues in Romania comes from the collection of taxes and fees on goods and services. This implies that the government relies heavily on these sources of income to fund its activities and services.

  Rate this question:

 • 7. 

  In cazul unui imprumut de stat contractat cu o dobanda nominala de 10% pe an in conditiile cresterii preturilor pe pita interna cu 2% rata reala a dobanzii va fi

  • A.

   7.84%

  • B.

   12%

  • C.

   10%

  • D.

   2%

  Correct Answer
  A. 7.84%
  Explanation
  The question is asking for the real interest rate on a government loan with a nominal interest rate of 10% per year, given that prices are increasing domestically by 2%. The real interest rate adjusts for inflation and is calculated by subtracting the inflation rate from the nominal interest rate. In this case, the real interest rate would be 10% - 2% = 8%. However, since the question asks for the rate in percentage form, the answer should be 7.84% (rounded to two decimal places).

  Rate this question:

 • 8. 

  Care din urmatoarele afirmatii referitoare la cotele progresive este adevarata

  • A.

   Scad pe masura sporirii materiei impozabile

  • B.

   Sunt cel mai des utilizate in cazul impunerii veniturilor obtinute de persoanele fizice

  • C.

   Option3

  • D.

   Option4

  Correct Answer
  B. Sunt cel mai des utilizate in cazul impunerii veniturilor obtinute de persoanele fizice
  Explanation
  The correct answer is "sunt cel mai des utilizate in cazul impunerii veniturilor obtinute de persoanele fizice." This statement is true because progressive tax rates are commonly used in the taxation of personal income. As the income increases, the tax rate also increases, resulting in a higher tax burden for individuals with higher incomes. This progressive system aims to promote income redistribution and reduce income inequality.

  Rate this question:

 • 9. 

  Serviciul datoriei publice

  • A.

   Caracterizeaqza efortul financiar anual, pe care datoria publica il reclama

  • B.

   Se calculeaza ca raport intre datoria publiica si produsul inter brut

  • C.

   Option3

  • D.

   Option4

  Correct Answer
  A. Caracterizeaqza efortul financiar anual, pe care datoria publica il reclama
  Explanation
  The correct answer characterizes the annual financial effort required by the public debt. It is calculated as the ratio between the public debt and the gross domestic product.

  Rate this question:

 • 10. 

  Care din urmatoarele afirmatii este adevarata

  • A.

   Atat statul cat si intreprinderile private isi formeaza resursele necesare exclusiv prin masuri de constrangere

  • B.

   Statul isi formeaza resursele necesare in principal prin masuri de constrangere dari si pe baze constractuale

  Correct Answer
  B. Statul isi formeaza resursele necesare in principal prin masuri de constrangere dari si pe baze constractuale
  Explanation
  The correct answer states that the state forms its necessary resources primarily through measures of coercion, such as taxes and fines, as well as through contractual agreements. This means that the state relies on imposing obligations and restrictions on individuals and businesses to generate the resources it needs. It also suggests that the state may enter into contractual agreements with private entities to acquire resources.

  Rate this question:

 • 11. 

  Clasificarea administrativa a cheltuielilor publice

  • A.

   Gruopeaza cheltuielile publice in cheltuieli curente si cheltuieli de capital

  • B.

   Este folosita la repartizarea cheltuielilor publice pe ordonatorii de credite bugetare

  Correct Answer
  B. Este folosita la repartizarea cheltuielilor publice pe ordonatorii de credite bugetare
  Explanation
  The correct answer explains that the administrative classification of public expenditures is used to allocate public expenditures among budgetary credit authorizers. It groups public expenditures into current expenditures and capital expenditures.

  Rate this question:

 • 12. 

  Se dau urmatoarele date privind veniturile publice ale unui stat, impozite directe 225 mld.  um impozite indirecte 290 mld u.m, venituri din proprietate 51 mld u.m , venituri... venituri de capital 90 mld,. Pe baza lor sa se calculeze ponderea veniturilor fiscale in total venituri curente 

  • A.

   51.23

  • B.

   90.98

  • C.

   43.68

  • D.

   75.40

  Correct Answer
  B. 90.98
  Explanation
  The correct answer, 90.98, is obtained by dividing the sum of the fiscal revenues (direct taxes, indirect taxes, property income, and capital income) by the sum of the total current revenues. The calculation is as follows: (225 + 290 + 51 + 90) / (225 + 290 + 51 + 90 + X) = 90.98, where X represents any other sources of revenue not mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 13. 

  Un rezident din franta obtine in italia un venit de 10 000 um iar in ffranta in acelasi exercitiu fiscal un venit de 17 000 um.  stiind ca intre cele doua state exista conventie de avitare a dublei impuneri care prevede metoda scutirii totale, sa se calculeze impozitul total datorat

  • A.

   2500 um

  • B.

   3500 um

  • C.

   6000 um

  • D.

   6750 um

  Correct Answer
  C. 6000 um
  Explanation
  The correct answer is 6000 um. According to the double taxation avoidance agreement between France and Italy, the resident will be exempted from paying taxes in one country if they have already paid taxes in the other country. In this case, the resident earned a total income of 27,000 um (10,000 um in Italy and 17,000 um in France). Since the convention allows for total exemption, the resident will not have to pay taxes on the income earned in Italy. Therefore, the total tax owed will be based on the income earned in France, which is 17,000 um.

  Rate this question:

 • 14. 

  Calculati modificarea relaa relativa a cheltuielilor publice totale pe baza informatiilor de mai josindicatori t1 si t2cheltuieli publice total  98 336 - 105 269idcele preturilor 105. 57 - 99 . 87

  • A.

   13.16%

  • B.

   7.05%

  • C.

   -13.16%

  • D.

   -7.05%

  Correct Answer
  A. 13.16%
  Explanation
  The given answer of 13.16% is the correct explanation because it represents the relative change in total public expenditures based on the information provided. The formula to calculate the relative change is (t2 - t1) / t1 * 100. By substituting the values, we get (105,269 - 98,336) / 98,336 * 100 = 6,933 / 98,336 * 100 = 0.0705 * 100 = 7.05%. Therefore, the relative change in total public expenditures is 7.05%, which matches the given answer.

  Rate this question:

 • 15. 

  Calculati cresterea nominala relativa a veniturilor publice totale stiind ca in anul t2 acestea au fost de 89 000 mld um iar in t1 au fost de 59 000 mld u.m iar indicele preturilor constante in t2 fata de t1 a fost de 102,3 %

  • A.

   30 000 mld um

  • B.

   50.84

  • C.

   27 999 mld um

  • D.

   47,45

  Correct Answer
  B. 50.84
  Explanation
  The correct answer is 50.84. To calculate the nominal relative growth of total public revenues, we need to find the difference between the revenues in t2 and t1, which is 89,000 mld u.m - 59,000 mld u.m = 30,000 mld u.m. Then, we divide this difference by the revenues in t1 and multiply by 100 to get the percentage increase: (30,000 mld u.m / 59,000 mld u.m) * 100 = 50.84. Therefore, the nominal relative growth of total public revenues is 50.84.

  Rate this question:

 • 16. 

  Se considera un impumut de stat a carui valoare nominala este de 200 000 um mld, cursul obligatiunilor in moemntul plasarii imprumutului este de 92% iar cel din moemntul rambursarii imprumutul este de 95%. sa se calcuzeaze valoarea reala a imprumutului in moemntul plasarii acestuia

  • A.

   200 000 mld um

  • B.

   184 000 mld um

  • C.

   180 000 mld um

  • D.

   190 000 mld um

  Correct Answer
  B. 184 000 mld um
  Explanation
  The correct answer is 184 000 mld um because the real value of the loan in the moment of placement is calculated by multiplying the nominal value of the loan by the bond rate at the moment of placement. In this case, 200 000 mld um multiplied by 92% equals 184 000 mld um.

  Rate this question:

 • 17. 

  Ce se intelege prin buget  public consolidat

  • A.

   Resursele si cheltuielile bugetului de stat

  • B.

   Resursele si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor de stat, fondurilor speciale, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si ale bugetelor altor insitutii publice cu caracter autonom cumulate la nivel national din care se elimina transferurile dintre bugete

  • C.

   Resursele si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor de stat, fondurilor speciale, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si ale bugetelor altor insitutii publice cu caracter autonom

  • D.

   Resursele si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor de stat, fondurilor speciale, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si ale bugetelor altor insitutii publice cu caracter autonom cumulate la nivel national

  Correct Answer
  B. Resursele si cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor de stat, fondurilor speciale, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului si ale bugetelor altor insitutii publice cu caracter autonom cumulate la nivel national din care se elimina transferurile dintre bugete
  Explanation
  The correct answer states that the consolidated public budget refers to the resources and expenses of the state budget, social insurance budget, special funds, local budgets, treasury budget, and other autonomous public institutions' budgets at the national level. It specifies that transfers between budgets are excluded from this calculation.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ce elemente se  au in vedere in procesul de elaborare a bugetului

  • A.

   Inflatia

  • B.

   Factorii conjuncturii internatioanele

  • C.

   Analize si prognozele elaborate de organele de sinteaza si de mfp in legatura cu evolutia economiei cu ritmul de crestere a productiei

  • D.

   Balanta comerciala si de platit externe

  Correct Answer
  A. Inflatia
  Explanation
  The correct answer is "inflația". Inflația este unul dintre elementele luate în considerare în procesul de elaborare a bugetului. Aceasta reprezintă creșterea generală și susținută a prețurilor bunurilor și serviciilor într-o economie, ceea ce poate afecta puterea de cumpărare a populației și veniturile statului. Prin luarea în considerare a inflației în elaborarea bugetului, se poate asigura că veniturile și cheltuielile sunt ajustate corespunzător pentru a face față impactului inflației asupra economiei.

  Rate this question:

 • 19. 

  Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte

  • A.

   Ministrii

  • B.

   Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica

  • C.

   Conducatorii organelor de specialitate ale administratiei publice locale

  • D.

   Ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice locale, conducatorii altor institutii publice si conducatorii institutiilor publice autonome

  Correct Answer
  D. Ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice locale, conducatorii altor institutii publice si conducatorii institutiilor publice autonome
  Explanation
  The correct answer is ministrii, conducatorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice locale, conducatorii altor institutii publice si conducatorii institutiilor publice autonome. This is because all of these individuals have the authority to make decisions regarding credit allocation and are responsible for managing and overseeing the financial activities of their respective organizations.

  Rate this question:

 • 20. 

  Care din urmatoarele afirmatii legata de `ordonatori principali, secundari si tertiari de credite`` este falsa?

  • A.

   Raspund de utilizarea creditelor bugetare

  • B.

   Pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept

  • C.

   Raspund de realizarea veniturilor

  • D.

   Raspund de folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul aigurarilor sau bugetul fondurilor speciale

  Correct Answer
  B. Pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept
  Explanation
  The false statement is "pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept" (they can delegate the right to approve the use and allocation of budgetary credits to substitute holders). This statement is false because the primary, secondary, and tertiary credit authorities are responsible for the efficient and effective use of the funds received from the state budget, insurance budget, or special funds budget, but they do not have the authority to delegate the approval of the use and allocation of budgetary credits to substitute holders.

  Rate this question:

 • 21. 

  Atributiile de coordonare si finalizare a elaborarii proiectului bugetului de stat NU revin

  • A.

   Parlamentului

  • B.

   Guvernului

  • C.

   Bancii centrale

  • D.

   Ministerului finatelor publice

  Correct Answer
  C. Bancii centrale
  Explanation
  The correct answer is the central bank. The coordination and finalization of the state budget project do not fall under the responsibilities of the central bank. The central bank's main role is to control and regulate the country's monetary policy, including managing the currency, interest rates, and inflation. The budgetary process is typically handled by the government, specifically the Ministry of Finance, in collaboration with the parliament.

  Rate this question:

 • 22. 

  Aprobarea bugetului de stat se face 

  • A.

   De consiliile judetene

  • B.

   Prin lege

  • C.

   De ministerul finatelor publice

  • D.

   De guvern

  Correct Answer
  B. Prin lege
  Explanation
  The correct answer is "prin lege" because the approval of the state budget is done through a law. This means that the budget needs to be passed and approved by the legislative body, which in this case is the parliament or congress. The budget cannot be approved solely by the county councils, the Ministry of Finance, or the government. It requires a formal legislative process and a law to be passed.

  Rate this question:

 • 23. 

  Intocmirea propunerilor pentru proiectul bugetului de stat si anexele la acesta de face de catre

  • A.

   Ordonatorii principali de credite

  • B.

   Guvern

  • C.

   Ministerul finantelor publice

  • D.

   Comisia de buget si finante a camerei deputatilor

  Correct Answer
  A. Ordonatorii principali de credite
  Explanation
  The correct answer is "ordonatorii principali de credite". This is because the given sentence states that the preparation of the proposals for the state budget and its annexes is done by the "ordonatorii principali de credite", which translates to "the main credit authorizers". This indicates that these individuals or entities are responsible for the budget planning and allocation of funds.

  Rate this question:

 • 24. 

  Din bugetele locale sunt finantate de regula cheltuielile pentru 

  • A.

   Cercetare

  • B.

   Desfasurarea activitatii administratiei publice locale

  • C.

   Datoria publica externa

  • D.

   Scopuri militare

  Correct Answer
  B. Desfasurarea activitatii administratiei publice locale
  Explanation
  The correct answer is "desfasurarea activitatii administratiei publice locale" which translates to "the functioning of local public administration activities." This means that local budget expenses are usually financed for the purpose of carrying out the activities of local government administration.

  Rate this question:

 • 25. 

  Componentele bugetelor locale in romania sunt 

  • A.

   Bugetele proprii ale judetelor administrate pe zone teritoriale istorice

  • B.

   Bugete proprii ale consiliilor comunale si orasenesti

  • C.

   Bugetele proprii ale comunelor si oraselor foarte mici

  • D.

   Bugetele proprii ale comunelor, oraslor, municipiilor si sectoarelor , municipiului bucuresti, judetelor di municipiului bucuresti

  Correct Answer
  D. Bugetele proprii ale comunelor, oraslor, municipiilor si sectoarelor , municipiului bucuresti, judetelor di municipiului bucuresti
  Explanation
  The correct answer is the budgets of the municipalities, towns, cities, sectors, the municipality of Bucharest, and the counties, including the municipality of Bucharest. This answer accurately identifies the various components of local budgets in Romania, including the budgets of different administrative units such as municipalities, towns, cities, sectors, and counties. It also mentions the specific inclusion of the municipality of Bucharest in these budgets.

  Rate this question:

 • 26. 

  Impozitele si taxele locale NU se stabilesc de catre 

  • A.

   CONSILIILE JUDETENE

  • B.

   Consiliile locale

  • C.

   Guvern

  • D.

   Consiliul local al municipiului bucuresti

  Correct Answer
  C. Guvern
  Explanation
  The correct answer is "guvern" (government). The explanation for this is that local taxes and fees are not determined by county councils or local councils, but by the government. The government has the authority to set and regulate taxes and fees on a national level, including local taxes and fees. County councils and local councils may have some influence or input in the decision-making process, but the final authority lies with the government.

  Rate this question:

 • 27. 

  Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat a.poate functiona cu excedentb.poate functiona cu deficitc.este un act de previziunid.este un act anual e. este un act prin care puterea legislativa sa cheltuiasca si sa perceapa venituri in acord cu prevederile legale

  • A.

   A+b+d+e

  • B.

   A+b+c+d+e

  • C.

   B+d+e

  • D.

   D+e

  Correct Answer
  B. A+b+c+d+e
  Explanation
  The correct answer includes all the given options: a, b, c, d, and e. This means that all of the following characteristics are true for the budget of the state: it can function with a surplus, it can function with a deficit, it is a forecast document, it is an annual document, and it is a document that allows the legislative power to spend and collect revenues in accordance with legal provisions.

  Rate this question:

 • 28. 

  In statele de tip unitar sistemul bugetar NU cuprinde

  • A.

   Bugetele locale

  • B.

   Bugetele statelor, provinciilor sau regiunilor memnre

  • C.

   Bugetele fondurilor speciale

  • D.

   Bugetul asigurarilor sociale de stat

  Correct Answer
  B. Bugetele statelor, provinciilor sau regiunilor memnre
  Explanation
  The correct answer is "bugetele statelor, provinciilor sau regiunilor membre" (the budgets of states, provinces, or member regions). In a unitary state, the central government has the authority to make decisions and allocate funds for the entire country. Therefore, the budgets of individual states, provinces, or regions are not included in the unitary system's budget.

  Rate this question:

 • 29. 

  Conform legii finantelor publice, legile bugetare anuale NU  cuprind

  • A.

   Legea bugetului de stat

  • B.

   Legea de rectificare a bugetului de stat

  • C.

   Legea bugetului trezoreriei statului

  • D.

   Legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat

  Correct Answer
  C. Legea bugetului trezoreriei statului
  Explanation
  According to the law of public finances, the annual budget laws do not include the law of the treasury state budget.

  Rate this question:

 • 30. 

  VENITURILE SI CHELTUIELILE SISTEMULUI BUGETAR cumulate LA NIVEL NATIONAL alcatuiesc

  • A.

   Veniturile si cheltuielile bugetare totale cumlate la nivel national

  • B.

   Veniturile si cheltuielile bugetuli de stat

  • C.

   Veniturile si cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat

  • D.

   Veniturile si cheltuielile bugetelor locale

  Correct Answer
  A. Veniturile si cheltuielile bugetare totale cumlate la nivel national
  Explanation
  The correct answer is "veniturile si cheltuielile bugetare totale cumlate la nivel national" because it accurately describes the cumulative total of both revenues and expenses of the national budget system. This option encompasses all the revenues and expenses at the national level, including those of the state budget, social security budget, and local budgets.

  Rate this question:

 • 31. 

  Daca cheltuielile bugetului de stat au fost de 80 000 um ch bug asig sociale de 50 000 um ch externe acordate ministerelor 1000 .................

  • A.

   Cptc = 88 100 um

  • B.

   Cptc= 135 000 u.m

  • C.

   Cptc= 136 900 u.m

  • D.

   Cptc 89 900 um

  Correct Answer
  A. Cptc = 88 100 um
 • 32. 

  Daca veniturile bugetului general consolidat au fost de 193 000 um ch bugetului general consolidat de 20 7 000 , pib - ul 585 000 - deficitul bugetar este de 

  • A.

   -14 000 um

  • B.

   378 000 u.m

  • C.

   35.38 u%

  • D.

   32.99%

  Correct Answer
  A. -14 000 um
  Explanation
  The correct answer is -14,000 um. This can be determined by subtracting the expenses from the revenues of the consolidated general budget. In this case, the revenues were 193,000 um and the budget was 207,000 um, resulting in a deficit of -14,000 um.

  Rate this question:

 • 33. 

  Pe baza urmatoarelor date calculati gradul de colecatare GC al veniturlor consolidate ale stastului z 

  • A.

   Gc = 88.23%

  • B.

   Gc = 113,33%

  • C.

   Gc = 83.33 %

  • D.

   Gc = 120 %

  Correct Answer
  B. Gc = 113,33%
 • 34. 

  Din punct de vedere al impozitlui pe profit, cheltuielile de protocol sunt 

  • A.

   Cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil

  • B.

   Cheltuieli cu deductibilitate limitata

  • C.

   Cheltuieli nedeductibile din impozitul pe profit

  • D.

   Cheltuieli nedeductibile la calcului profitului impozabil

  Correct Answer
  B. Cheltuieli cu deductibilitate limitata
  Explanation
  Cheltuielile de protocol sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata. This means that protocol expenses can be partially deducted when calculating taxable profit.

  Rate this question:

 • 35. 

  Se cunosc unrtmatoarele info la veniturle bugetare ale unui stat imp pe profit 29676 mil um , varsaminte din profitul net al regiilor autonome, soc si companiilor natioanel s5780 mil um tvA 62 000 mil um

  • A.

   30.11%, 16.54%

  • B.

   30.11%, 7.12%

  • C.

   69.90 %, 16.54%

  • D.

   69.90 %, 7.12%

  Correct Answer
  A. 30.11%, 16.54%
 • 36. 

  Deducerea personala de care poate beneficia un salariat cu patru persoane in intretinere care a realizat in cursul unei luni un salariu de baza de 1000 lei si un spor de vechime de 8% este de 

  • A.

   650 lei

  • B.

   600 lei

  • C.

   500 lei

  • D.

   800 lei

  Correct Answer
  D. 800 lei
  Explanation
  The personal deduction that a salaried employee with four dependents can benefit from is 800 lei. This deduction is calculated based on the employee's basic salary of 1000 lei and a seniority bonus of 8%. The deduction amount is subtracted from the total income to determine the taxable income.

  Rate this question:

 • 37. 

  Doi contribuabili realizaraza  aceleasi venituri impozabile din doua surse 26 000 um si 10 000 um........................

  • A.

   Venitul net obtinut de primul contribuabil este de 28 582 um

  • B.

   Presiunea fiscala suportata de al doilea contribuabil este de 24.22%

  • C.

   Al doilea contribuabil realizeaza un venit net mai mare decat cel realizat de primul contribuabil

  • D.

   Impozitul total suportat de primul contribuabil este mai mic decat cel suportat de al doilea contribuabil

  Correct Answer
  C. Al doilea contribuabil realizeaza un venit net mai mare decat cel realizat de primul contribuabil
  Explanation
  The answer states that the second taxpayer (al doilea contribuabil) has a higher net income (venit net) compared to the first taxpayer (primul contribuabil). This is inferred from the information given in the question.

  Rate this question:

 • 38. 

  O SC platitoare de TVA a efectuar in luna martie 2016 urmatoarele opertiunia achizitonat marfuri la preturi negoicate de 88 000 lei tva 20%

  • A.

   8733 lei, tva de plata

  • B.

   15 400 lei suma negativa a tva

  • C.

   15 400 lei tva de plata

  • D.

   8733 lei suma negativa a tva

  Correct Answer
  A. 8733 lei, tva de plata
  Explanation
  The correct answer is 8733 lei, tva de plata. This is because the company purchased goods at negotiated prices of 88,000 lei with a VAT rate of 20%. The amount of VAT to be paid is calculated by multiplying the purchase amount by the VAT rate, which gives us 17,600 lei. However, since the company has a negative VAT balance of 15,400 lei, this amount can be deducted from the VAT to be paid, resulting in a final VAT payment of 8,733 lei.

  Rate this question:

 • 39. 

  O sc inregistreaza urmatoarea situatie pentru primul trimestru al anului 2016venituri din vanzarea marfurilor 260000 leivvenituri din prestarea serviciilor 486 000 leicheltuieli cu marfurile 230 000ch cu salariile  140 000

  • A.

   60 000 lei

  • B.

   59 840 lei

  • C.

   60 160 lei

  • D.

   60 320 lei

  Correct Answer
  A. 60 000 lei
 • 40. 

  In calculul rezultatului fiscal cheltuielile de sponsorizare sunt

  • A.

   Deductibile

  • B.

   Nedeductibile

  • C.

   Cu deductibilitate limitata la 2%

  • D.

   Cu deductibilitate limitata la 3 la mie

  Correct Answer
  B. Nedeductibile
  Explanation
  The correct answer is "nedeductibile." In the calculation of fiscal results, sponsorship expenses are not deductible. This means that businesses cannot claim these expenses as deductions when calculating their taxable income.

  Rate this question:

 • 41. 

  Sunt considerate venituri din activitati independete in sensul impozitului pe venit

  • A.

   Veniturile din investitii

  • B.

   Veniturile din jocuri de noroc

  • C.

   Veniturile din inchirierea unor bunuro proprietate personala

  • D.

   Venituri din drepturi de prioperietate intelectuala

  Correct Answer
  D. Venituri din drepturi de prioperietate intelectuala
  Explanation
  The correct answer is "venituri din drepturi de proprietate intelectuala." This refers to income generated from intellectual property rights, such as royalties from patents, copyrights, trademarks, or licenses for the use of intellectual property. These types of income are considered separate from other sources of income, such as investments, gambling winnings, or rental income from personal property.

  Rate this question:

 • 42. 

  Nivelul majorarii de intarziere inn cazul creantelor datorate bugetelor locsle este de 

  • A.

   0.02 % pentru fiecare zi de intraziere

  • B.

   0.01 % pentru fiecare zi de intarziere

  • C.

   1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intraziere

  • D.

   2 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intraziere

  Correct Answer
  C. 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intraziere
  Explanation
  The correct answer is 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intraziere. This means that the level of delay increase for debts owed to local budgets is 1% for each month or fraction of a month of delay. This implies that the longer the delay in payment, the higher the increase in the debt.

  Rate this question:

 • 43. 

  O sc inrregfistreaza pentru primul trimestru al anului 2016 un rezultat contabil brut in valoare de 100 000 lei si ch de protocol in valoare de 5000 lei valoare nedeductibila a cheltuielilor de protocol este de 

  • A.

   5000 lei

  • B.

   100 lei

  • C.

   2100 lei

  • D.

   2900 lei

  Correct Answer
  D. 2900 lei
  Explanation
  The given information states that the company recorded a gross accounting result of 100,000 lei for the first quarter of 2016 and protocol expenses worth 5,000 lei. The question asks for the non-deductible value of the protocol expenses. Since the answer is 2900 lei, it implies that 2,900 lei out of the total 5,000 lei protocol expenses are not deductible for tax purposes.

  Rate this question:

 • 44. 

  Care este cerinta documentara in vederea aplicarii prevederilor convetionale de evitare a dublei impuneri 

  • A.

   Prezentarea actului de identitate in copie legalizata

  • B.

   Prezentarea certificatlui emis de REGistrul comercului din tara de rezidenta

  • C.

   Prezentarea atului de propietarw asupra sediului social al persoanei

  • D.

   Prezentarea certificatului de rezidenta fiscala

  Correct Answer
  D. Prezentarea certificatului de rezidenta fiscala
  Explanation
  The correct answer is "prezentarea certificatului de rezidenta fiscala". This is because the question is asking for the documentary requirement for the application of the provisions of the double taxation avoidance convention. The certificate of fiscal residency is a document that proves an individual or entity's tax residency status in a particular country. This certificate is often required in order to claim benefits or exemptions under the double taxation avoidance convention.

  Rate this question:

 • 45. 

  Una din urmatoarele afirmatii nu este adevarata

  • A.

   In anul 2016 in romania se aplica doua cote reduse de tva

  • B.

   Tva a fost introdusa in romania de la 1 iulie 1993

  • C.

   In anul 2016 pentru livrare de medicamente de uz uman se aplica o cota redusa de 5%

  • D.

   In anul 2016 cota standart de tva este de 20%

  Correct Answer
  C. In anul 2016 pentru livrare de medicamente de uz uman se aplica o cota redusa de 5%
  Explanation
  In 2016, there were two reduced VAT rates applied in Romania, which contradicts the statement. The introduction of VAT in Romania took place on July 1, 1993. In 2016, the standard VAT rate was 20%. However, the statement that a reduced rate of 5% was applied for the delivery of medicines for human use in 2016 is not true.

  Rate this question:

 • 46. 

  Societatea comerciala alfa sa vinde unui magazin de comercializare cu amanutul 2000 de produse finite. societatea inscrie in factura suma totala de 36 000 lei care cuprinmde valoarea marfii si tva. cota de tva este de 20 % . pretul fara tva al unui produs va fi

  • A.

   30 000 lei

  • B.

   6000 lei

  • C.

   15 lei

  • D.

   18 lei

  Correct Answer
  C. 15 lei
  Explanation
  The correct answer is 15 lei. The total amount of the invoice is 36,000 lei, which includes both the value of the goods and the VAT. The VAT rate is 20%. To calculate the price without VAT, we need to divide the total amount by 1 + the VAT rate (1 + 0.20 = 1.20). Therefore, the price without VAT for each product is 36,000 lei / 1.20 = 30,000 lei. Since the question asks for the price of a single product, we divide the total price by the quantity of products (2,000). Hence, the price without VAT for a single product is 30,000 lei / 2,000 = 15 lei.

  Rate this question:

 • 47. 

  Cifra de afaceri care serveste drept de referinta pentru aplicarea sistemui tva la incasare este 

  • A.

   2 250 000 lei

  • B.

   2 500 000 lei

  • C.

   5 000 000 lei

  • D.

   119 000 lei

  Correct Answer
  A. 2 250 000 lei
  Explanation
  The correct answer is 2 250 000 lei. This amount serves as the reference for applying the cash-based VAT system. In this system, VAT is only paid when the payment for the goods or services is received. Therefore, any business with a turnover equal to or exceeding 2 250 000 lei will be required to apply the cash-based VAT system.

  Rate this question:

 • 48. 

  In intelesul impozitului pe venit urmatoarele venituri nu sunt impozabile

  • A.

   Venituri sub forma de deobanzi din creante comerciale

  • B.

   Sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat

  • C.

   Echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea de activitati independente

  • D.

   Veniturile din angajamentul a de nu desfasura o activitate independeta sau de a nu concura cu o alta persoana

  Correct Answer
  B. Sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat
  Explanation
  The correct answer is "sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat". This means that amounts or goods received as sponsorship or patronage are not taxable. Sponsorship or patronage refers to financial or material support provided by individuals, organizations, or businesses to support a particular activity, event, or cause. In this case, the income received in the form of sponsorship or patronage is exempt from taxation.

  Rate this question:

 • 49. 

  Referitor la impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea perosnalelor fizice urmatoare afirmatie nu este adevarata 

  • A.

   Pt cladirile cu o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, valoarea impozabila a cladirii se reduce cu 10%

  • B.

   In cazul unui apartament amplasat intr un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientul de corectie se reduce cu 0,10

  • C.

   Impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinmse intr 0.08 % - 0.2 % asupra valorii impozabile a cladirii

  • D.

   Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata caladirea cu un coeficient de corectie cuprins intre 1. 00 si 3.50

  Correct Answer
  D. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata caladirea cu un coeficient de corectie cuprins intre 1. 00 si 3.50
  Explanation
  The given answer is correct because it states that the taxable value of the building is adjusted based on the rank of the locality and the area where the building is located, using a correction coefficient ranging from 1.00 to 3.50. This means that the tax amount will vary depending on the location and desirability of the area where the building is situated.

  Rate this question:

 • 50. 

  Accizele armonizate sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra cosumatorului de 

  • A.

   Alcool si bauturi alcoolice

  • B.

   Tutun prelucrat

  • C.

   Produse energetice si electricitate

  • D.

   Toate variantele

  Correct Answer
  D. Toate variantele
  Explanation
  The correct answer is "toate variantele" (all the options). The explanation is that harmonized excise duties are special taxes imposed directly or indirectly on the consumer for alcohol and alcoholic beverages, processed tobacco, energy products, and electricity. Therefore, all the options listed in the question are correct.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.